Bliv fritaget for digital post

Ældrerådet: Hjælp at hente hos borgerservice til ældre, der ønsker at blive fritaget for en digital postkasse

”Der er nu åbnet op for at søge om fritagelse for en digital postkasse,” siger Ældrerådets digitaliseringsudvalg (Kirsten Hedegaard og Carl Aksel Kragh Sørensen), og der er nu hjælp at hente til de mennesker, der ønsker fritagelse.

1. marts lød startskuddet nemlig til at ansøge om at blive fritaget for at have en digital postkasse. Hjælpen får man hos kommunens borgerservice på rådhuset, og fortvivl ikke, hvis man ikke selv kan møde op.

Senest den 1. november 2014 skal alle borgere i Danmark have oprettet en digital postkasse, hvori de modtager post fra de offentlige myndigheder.
Ældrerådet får jævnligt henvendelser fra bekymrede ældre, der mener, at de ikke er i stand til at kunne håndtere en digital løsning.

Hos borgerservice får man en blanket, der skal udfyldes (kan også udskrives fra Aarhus Kommunes hjemmeside), hvorefter man skriver under på, at man lever op til mindst et af de kriterier, der kan fritage for oprettelse af digital postkasse. Fritagelses-kriteriet er bl.a., hvis man ingen computer har (kommunen kan ikke tvinge ældre til at købe en), eller man har mentale eller fysiske handicap, som gør, at man ikke kan betjene en computer.

Hvis en ældre ikke selv er i stand til at møde op i borgerservice, siger reglerne, at en pårørende kan henvende sig til borgerservice og få udleveret den blanket, som skal udfyldes og underskrives. Her er også en rubrik med en fuldmagtserklæring.

Borgerservice har også pligt til at hjælpe, hvis en ældre ikke lige selv kan finde ud af at oprette den digitale postkasse. Man skal blot huske at medbringe sit NemID-nøglekort.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-05 Juni side 24
i sektionen Bagsiden

forsiden af magasinet 2014-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data