Beboerne tabte i retten, men to familier vil ikke flytte

På trods af nyt tilbud fra boligforeningen om genhusning har to familier valgt at anke dommen til landsretten

Dommen var klar, da tre enige dommere den 4. juni afsagde dom i sagen om fraflytning af de blokke, som skal rives ned i forbindelse med helhedsplanen.
”Dette er en vigtig dom for boligforeningen,” siger administrerende direktør Keld Laursen.

”Vi har fået rettens ord for, at vi har håndteret sagen rigtigt, og at vi har handlet i overensstemmelse med loven.”

I denne bygning bor en af de beboere, der ankede, så den kan ikke rives ned endnu.

I denne bygning bor en af de beboere, der ankede, så den kan ikke rives ned endnu.

Keld Laursen oplyser, at boligforeningen har været i dialog med familierne og har tilbudt dem de samme betingelser, som de, der var omfattet af tryghedsgarantien, men da to af familierne nu har valgt at anke, bortfalder tilbudet for de, der anker selvfølgelig. Den familie, der ikke anker, har taget imod et tilbud og er blevet boende i Gellerup.

Hensyn til miljøet

Nu, da to af familierne anker, kan to af bygningerne heller ikke rives ned, før sagen er afgjort. Keld Laursen mener, at tomme blokke kan skabe utryghed, og der kan ske mere hærværk. Efter planen påbegyndes nedrivningen af den tomme blok i august, men der er en række miljøforhold, som skal afklares endeligt, før nedrivningen kan starte.

Hvis der er asbest eller PCB, skal det først fjernes, inden bygningen kan rives ned. Nedrivningen vil starte ”indefra”, så al indmad fjernes, før de store betonelementer vil blive fjernet, så det tager tid, før nedrivningen bliver synlig udefra.

Skræppebladet har været i kontakt med de tre familier, som det handler om, men de ønsker ikke at medvirke i denne artikel.

Denne bygning står tom og stod i starten af juni i flammer

Denne bygning står tom og stod i starten af
juni i flammer

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-06 Juli side 3
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data