Afd. 10: Stilfærdigt beboer­møde med lidt debat

Afdeling 10 – Rødlundparken

Moderat huslejestigning i Rødlundparken enstemmigt vedtaget

Godt 30 beboere var mødt op til det ordinære afdelingsmøde i Rødlundparken, og det varede kun godt halvanden time, inden det gode smørrebrød kunne serveres.

Siden sidst

Formanden Aase Asmus Christensen kunne henvise til en fyldig skriftlig beretning og fremhævede især i sin forelæggelse for beboermødet, at arbejdet med udskiftning af vinduer og terrassedøre fortsatte, at det kneb med at overholde spillereglerne for affaldshåndtering og for brug af fællesarealerne.

Glascontainerne blev ikke altid brugt, og der havde været kørsel på græsarealerne.

Afdelingen var begyndt at betale for klipningen af beboernes hække. Fælleslokalerne var blevet bygget om og renoverede.

Fleksibel udlejning var af stor betydning for afdelingens økonomi og renommé. Der forelå ingen skriftlige tilkendegivelser, men Harlev Fællesråd havde mundtligt meddelt, at den fortsatte, mens kommunen sagde, at ordningen var ophævet.

Der var utilfredshed med Fritidsforeningen, og der kunne henvises til, at betaling af kontingent til Fritidsforeningen var frivilligt, og at afdelingen har sin egen seniorklub.

De store ændringer i foreningens ledelse blev omtalt, og formanden understregede: ”Det vi har arbejdet med i 25 år, vil vi gerne arbejde videre med”. Der var en stor ros til inspektør Robert Sørensen og sekretær Helle Rosendal.
Efter et par spørgsmål fra beboere blev beretningen enstemmigt godkendt.

Derfor er Helhedsplanen vigtig

I sin version af foreningsbestyrelsens årsberetning fremhævede Keld Albrechtsen, at selv om det for nogen kunne være træls at høre om Helhedsplanen, så betalte den for meget af arbejdet i boligforeningen.

”Og den er et alvorligt budskab, for den skal løse et stort samfundsproblem, som vi er blevet pålagt. Der er meget store huslejetab i Gellerup og Toveshøj, og de er parkeret i Helhedsplanen. Denne ordning formodes forlænget. Lejlighederne er meget vanskelige at leje ud. De skal renoveres og ombygges”, sagde han. Havnehusene og en teknisk højskole i Gellerup blev også nævnt.

Mindre huslejestigning

Regnskab og budget blev også fremlagt af Aase Christensen. Regnskabet fremviste et overskud på 376.000 kr. Det var fremkommet af renteindtægter og tilbagebetaling af ejendomsskatter. Budgettet viste en huslejestigning på 1,9 %. Det var en væsentlig mindre stigning end tidligere år, og budgettet blev enstemmigt godkendt.

Aase Asmus Christensen og Birgit Væggemose blev uden modkandidater og med klapsalver genvalgt til afdelingsbestyrelsen, mens Birthe Günzel blev valgt til suppleant. Der blev ikke valgt nogen til bestyrelsen for F.A.S., men Winnie Sehested blev valgt til Skræppebladets redaktion.

Til sidst blev rejst en forespørgsel om reglerne for tildeling af lejligheder, hvorefter Aase Christensen kunne slutte af med at sige tusind tak for tilliden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data