Helheds­planen folder sig ud

I de kommende tre år gennemføres en lang række af de planlagte byggerier og anlæg i Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj får endnu mere at se til i de næste tre år, hvor en række ny lokalplaner, byggerier, park- og idrætsanlæg m.v. vil blive gennemført.

De to bestyrelser har i samarbejde med boligforeningen nedsat en række udvalg, der skal sikre en demokratisk gennemførelse af hele denne proces, som også kræver et tæt og konkret samarbejde med kommune, region, fonde, politi, foreninger og mange andre.

Jeg synes, det bliver virkelig spændende at komme til at opleve, hvordan de store fysiske forandringer kommer til at skabe det nye kvarter. Det første konkrete byggeri er nu gennemført – nemlig den første etape af den ny Gudrunsvej, som blev åbnet med taler af borgmesteren og afdelingsformanden ved et arrangement på stedet den 27. april.

Den nye fodboldbane med kunstgræs ved siden af Gellerup Badet er klar efter sommer.

Den nye fodboldbane med kunstgræs ved siden af Gellerup Badet er klar efter sommer.

Vejene bygges nu

Den ny Gudrunsvej forbindes med den kommende bygade med den ny Lottesvej. Når man besøger området, kan man nu se denne ny vejlinjeføring, og vi forventer, at den nordlige del af bygaden er etableret i midten af september med forbindelse op til Edwin Rahrs Vej, hvor der så skal bygges en ny bazarplads.

Store byggerier ved bygaden

Ved den nordlige del af bygaden er der nedrevet tre blokke for at give plads til bl.a. selve gaden og et stort kommunalt kontordomicil med rum for 1000 arbejdspladser. Og der vil i begyndelsen af 2016 blive nedrevet yderligere to blokke for at give plads til en ny ungdomsby. Det er boligforeningen, der skal opføre de ny ungdomsboliger – og vi har fået godkendt en byggekvote på i alt 12.500 m2. Det svarer til ca. 390 boliger á 32 m2, men planen er, at der skal være boliger af varierende størrelse, så derfor kender vi endnu ikke det præcise antal. Byggestart på ungdomsbyen forventes omkring august 2016.

Det kommunale kontordomicil for bl.a. Teknik og Miljø samt Sociale Forhold og Beskæftigelse skal huse op til 900 kommunale arbejdspladser og skal samlet indeholde areal til 1000 arbejdspladser. Dette er en gennemførelse af et af hovedpunkterne i den oprindelige aftale om Helhedsplanen.

Nu udarbejder Aarhus Kommune lokalplan for projektet. Den ventes vedtaget i byrådet i marts næste år – og så skal der bygges fra maj 2016 til november 2018, så bygningen kan tages i brug den 15. november 2018. Som man kan se, betyder denne plan, at både kontorbygningen og de ny ungdomsboliger vil stå færdige ud til den ny bygade i 2018, således at der her skabes et markant stykke bygade – og ambitionen er naturligvis, at vi skal se en flot arkitektur. Boligforeningen gennemfører hen over sommeren en arkitektkonkurrence for i oktober at finde et vinderprojekt, som skal opføres.

Den ny gennemgående Lottesvej er ved at komme til syne.

Den ny gennemgående Lottesvej er ved at komme til syne.

Bygadens centrum

Midt i bygaden bygges en ny ”Verdensplads”, der bliver centrum for kultur, uddannelse, sport og bevægelse. Anlæg af ny kunstgræsbane er allerede sat i gang, herefter skal følge et nyt ”bevægelseshus” i tilknytning til Gellerup Badet. Ved den ny plads bygges desuden beboerhus, nyt bibliotek med borgerservice m.v. På uddannelsessiden er visionen, at der bygges en naturvidenskabelig højskole.

Før Verdenspladsen etableres i sin færdige form, arbejder vi med midlertidige aktiviteter under begrebet ”Instant City”. Her startes med en informationspavillon, og der skal være virksomhedsskole og iværksætteri efter forbillede fra tilsvarende projekter i bl.a. Berlin og Amsterdam.

Foran Gellerup Badet kommer der snart en Instant City-plads med et info-center om Helhedsplanen.

Foran Gellerup Badet kommer der snart en Instant City-plads med et info-center om Helhedsplanen.

Byggeri på Toveshøj

Der bygges en stærkt ønsket ny vej rundt om Toveshøj fra den ny bazar-plads. Og der bygges også et nyt beboerhus på Toveshøj. Afdelingsbestyrelsen og boligforeningen presser på for at få gennemført en aftale om byggeri af 60 nye plejeboliger, som er med i Helhedsplanen. Desuden er afdelingsbestyrelsen gået i gang med at forberede omdannelsen af en blok til såkaldte tilgængelighedsboliger.

Der forhandles med regionen og kommunen om byggeri af et hus til sundhed, læger m.v. Der vil således også komme til at ske mærkbare forandringer på Toveshøj. Her skal der også – ligesom i Gellerup – skabes en ny park. Begge afdelingsbestyrelser har oprettet et parkudvalg, der sammen med arkitekterne skal skabe fine grønne områder fra bakkerne i nord og hele vejen ned igennem Gellerup. Ideen er, at der skabes stisystemer, der binder de rekreative områder i Hasle Bakker, Gellerup-Toveshøj og Brabrand Sø sammen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-04 Maj side 13-14
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Første etape af ny Gudrunsvej åbnes.
  Helheds­planen folder sig ud
 • Kommunens kontordomicil i Gellerup
  Helheds­planen folder sig ud
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data