Afd. 14: Vedligehold af udearealer går godt i Borum

Afdeling 14 – Borumtoften

Der er altid fælles arealer, der trænger til en hånd

Afdelingsmødet i Borum blev holdt i afdelingens fælleshus og foruden beboere var der 4 fra administration til stede samt dirigenten Troels Bo Knudsen
Mødet ser ud til at være afviklet i god ro og orden.

Formanden aflagde en beretning med hjælp fra inspektøren og den vedrørte mest arbejdsdage med vedligehold af udearealer, og som en beboer udtrykte det: ”Området er meget pænere end tidligere.

Foreningsbestyrelsen om fremtiden

Troels kunne blandt andet fortælle at BL har meldt ud, at den almene sektor skal ind i den samme form for strømligning som kommunerne, regionerne og uddannelsessystemet. Det kan vi godt klare.

Det betyder, at administrationen skal være effektiv, og vi skal have et godt samarbejde med afdelingerne om at få det gennemført. Kan vi ikke leve op til det, skal driften udliciteres. Det bliver ikke tilfældet for Brabrand Boligforening. Vi vil stadigvæk kunne drive det, så vi ikke bliver ramt af Finansministeriets udmelding om effektiviseringer.

Vi er godt rustet. Det er ikke sagt for at skabe bekymring, kun for at sige, at det der sker ude i resten af samfundet også kommer til de almene boligforeninger.

Regnskab

Gennemgang af indtægter og udgifter med forklaringer til ting som administrationsbidrag og dispositionsfondens rolle. Det er blandt andet i forbindelse med huslejetab og ved renoveringer i afdelingen.

Som beboer har man indflydelse på udgifter som affaldssortering, fælles belysning, at passe godt på sit område og udlejning af fælleslokaler.
Med en huslejeforhøjelse på 1,7% blev det kommende års budget godkendt uden nogen særlige spørgsmål, og forrige års regnskab taget til efterretning.

Valg

Katrine blev genvalgt som formand og Jasmin og Else Lundgaard Madsen blev valgt ind i bestyrelsen
Der var ingen repræsentant til FAS – sektion Nord og heller ingen repræsentant til Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 13
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data