Afd 2: Renove­ring og kommende afstemning fyldte meget på beboer­mødet

Afdeling 2 – Søvangen

Afdelingsbestyrelse lovede beboerne, at der ville komme relevant information til alle

De 50-60 beboere, der var mødt til det ordinære afdelingsmøde, fik en lang, men også meget fyldig beretning af formanden. Meget handlede selvfølgelig om de kommende renoveringsplaner. Her er det væsentligste fra mødet:

Driftssamarbejde

Der er et ønske fra administration om driftssamarbejde for servicepersonalet, med fælles driftskontor i Skovgårdsparken. Vi har allerede et driftssamarbejde med de små afdelinger 16 og 17. Bestyrelsen ser ikke administrationens forslag som attraktivt, i sammenligning med hvad vi har i dag, og hvor det ikke er svært at komme i kontakt med en servicemedarbejder. Desuden er det en fordel for afdelingen at have kendte folk til at service afdelingen. Medarbejdere, der er kendte af beboerne, og beboere, der er kendte af medarbejderne.

Børn og unge

Bestyrelsen samarbejder med følgegruppen ”Ung i Aarhus”, der er etableret i Skovgårdsparken. Det er vigtigt at have kontakten, så afdelingen i fremtiden er klar til at imødegå uønsket adfærd. Bestyrelsen har også haft en god kontakt med lokalpolitiet, da det ikke nytter noget at dukke hovedet over for uacceptabel og aggressiv adfærd.
Utrygheden ved at færdes i tunnel under Silkeborgvej hersker både hos skolebørn fra Skovgårdsparken og hos vore beboere i Søvangen. Der er behov for gode idéer til at gøre det område trygt. Så kom med dem, hvis de dukker op hos jer – beboere!

Renovering

Bestyrelsen beklagede, at mødet i foråret om renoveringen måtte aflyses. Projekterne skulle atter gennemgås og suppleres med yderligere oplysninger. Der var nogle ekstra undersøgelser, der måske kunne dokumentere nogle forhold i Søvangen som byggeskader og give afdelingen anledning til bedre låneforhold. Det var grunden til, man var nødt til at udsætte det planlagte møde om renoveringen.

Tilgængelighedsboliger

Det er et krav fra Landsbyggefonden, at vi skal have tilgængelighedsboliger i afdelingen. Omlægning af lejligheder til tilgængelighedsboliger er ændret, idet det er for omstændeligt at omlægge Louisevej 2-6 og bedre at sprede dem rundt i afdelingens stuelejligheder. Hvor mange, er stadig et spørgsmål. Det indebærer genhusninger, enten lejlighedsvis eller permanent. Der er tanker om at lave ungdomsboliger i de gamle tomme forretninger.

Råderetsarbejder

Hvis vi i forbindelse med renovering beslutter, at alle lejemål skal have nyt køkken og nye gulve, kan det indregnes i renoveringsprisen, og den nuværende beboer kan selv bestemme, om arbejdet skal udføres sammen med renovering eller senest, når boligen fraflyttes.

Man laver en plan over, hvad der efter renoveringen skal gøres ved de store fællesarealer.
Der er mange ting, der kan forbedres, såsom stisystemer, trappesystemer og udgang til Silkeborgvej. Det er stadig muligt for beboerne at påvirke projektets udformning.

Der er sikkert mange spørgsmål til renoveringen, og for at give beboerne god mulighed for at få afklaret disse spørgsmål, vil der blive arrangeret møder i beboerhuset, og der vil være materiale til rådighed for alle beboere.
Det forventes, at der i november måned kan afholdes ekstraordinært beboermøde, sådan at der kan træffes en beslutning i god tid inden Søvangens mulighed for lånetilsagn udløber den 31. december. Et nyt tilsagn har meget lange udsigter.

Spørgsmål til beretning

Med hensyn til problemer omkring unge og uacceptabel adfærd, mente en beboer, at det var bedre at forebygge end at helbrede, og mente, at man allerede nu burde gå ind med forebyggende arbejde. Indtil nu er det kun boligområder med særlige problemer, der har fået afsat midler til forebyggelsesarbejde. Det stod frit for beboere af nedsætte et særligt udvalg til at tage fat på forebyggelse her i Søvangen. En anden beboer mente ikke, at kvarteret indbød til aktiviteter for især børn og unge.

Beretning fra foreningen

Jens Joel aflagde beretning og måtte sige, at man i foreningen prioriterede udvikling og effektivitet. Effektivitet forstået på den måde – ”at hvordan kan vi gøre tingene bedst muligt med færrest penge”. Som forenings-bestyrelsesmedlem er man nødt til at sige,” at det er nødvendigt at udnytte driftsfællesskaber, og vigtigt at få en snak om det.”

Regnskab og budget

Regnskabets underskud skyldtes en over-budgettering af de renter, hovedafdelingen forventede. Det blev ikke 1,75%, men desværre 0. Budgetunderskud blev opvejet af flere besparelser andre steder og endte derfor kun op i underskud på kr. 53.000.
En beboer mente ikke, at det var gennemtænkt at sætte vaskeprisen op. Det appellerer til anskaffelse af egne vaskemaskiner. Ikke holdbart i lejligheder i Søvangen.
Ingen forstår det store underskud på vaskeriet, der kører døgnet rundt, og selv med ny pris vil der stadig være underskud. Det er en balance, hvor meget prisen skal op, mente administrationschefen.
Budget uden huslejestigning i 2017 blev godkendt herefter, men spørgsmålet om vaskeriets store underskud svæver fortsat i luften, fornemmer man.

Bestyrelsesgenvalg og nyvalg

Et bestyrelsesmedlem, Hartvig Vendelboe-Nielsen, ønskede ikke genvalg.
Afdelingens nuværende suppleant, Lena Lundager Hansen, stillede op til nyvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne Erik Bløcher, Christina Kraul og Bente Heilmann blev genvalgt, og suppleanten Lena blev valgt som nyt medlem.

Lena Lundager Hansen, der har været suppleant, blev valgt til bestyrelsen.

Lena Lundager Hansen, der har været suppleant, blev valgt til bestyrelsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 19-20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data