Afd. 6: Sorte skyer over Værestedet på Holmstrup Mark

Afdeling 6 – Holmstrup

Fonde skal sikre Værestedets overlevelse

”Det hele startede i 1996 med byudvalgsmidler”, starter Simon.
”Socialministeriet, Boligministeriet og Landsbyggefonden bevilgede en række midler, og der blev oprettet en styregruppe for Holmstrup Mark. Værestedet fik da rimelige bevillinger”.
To år senere fulgte Simon en opfordring til at overtage hvervet som kasserer og arbejdet med at søge om bevillinger.

Det startede i Jernaldervej 237, derefter flyttede det over i den store fireværelsers lejlighed i 217. Den nuværende lejlighed i 245 har altid været svær at leje ud, da den ligger lige oven over selskabslokalet. Værestedet fik den tilbudt i 2001 med besked på at slå til nu og flyttede ind i juni samme år.

Simon Holse kæmper for Værestedets overlevelse.

Simon Holse kæmper for Værestedets overlevelse.

Sådan fungerede det

Byudvalgsbevillingen løb indtil 2004. Derefter søgte Simon midler efter § 18 i Serviceloven, der administreres af kommunen, og PUF-midler, der administreres af Socialministeriet. Der var et fast budget for husleje og drift. Der var sat 35.000 kr. af til egen drift med telefon, aviser og administration. Det sidste gik til boligforeningens udgifter med sagsbehandling, bogføring osv.
I 2009 kom der en helhedsplan for Holmstrup. Værestedet skulle have været en del af planen og omdannes til et beboerhus, men den faldt til jorden.

Mørke skyer viser sig

Problemerne starter i 2015, da kommunen nedlægger alle væresteder på nær en to-tre stykker. Til gengæld får Holmstrups værested aktivitetsmidler fra Århus Kommune, som administreres af Det boligsociale Fællessekretariat. Det forudsatte ganske vist en helhedsplan, men der blev givet dispensation. Der bevilliges 115.000 kr. årligt, og der kan skaffes 40.000 kr. efter § 18 i Serviceloven.

Husleje og administration er imidlertid ikke noget, man er glade for at give hjælp til. Administrationsbidraget sættes til et fast beløb, og bevillingerne sættes ned:

2014: 113.000 kr.
2015: 50.000 Kr.
2016: 50.000 kr.

Samtidig bevilges der 2015 og 2016 årligt 20.000 kr. efter § 18.
Simon søger private fonde, der imidlertid kun støtter nye projekter. Det sker i nært samarbejde med administrationschef Susanne Witting, og boligforeningen fungerer som kassekredit for aktiviteten.
Nu har beboermødet vedtaget, at afdelingen betaler huslejen, men gælden fra sidste år og underskuddet fra i år ligger hos foreningen. Simon lukker, og afdelingen tager over.

”Jeg kan ikke love noget”, siger Simon.
”Vi har ikke flere penge til at drive stedet for, men vi bliver ikke smidt ud, og det bliver meget nemmere at søge til næste år.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data