Indkaldelse til ordinær general­forsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Foreningens årsberetning til godkendelse.
3. Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) til efterretning.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
6a) Forslag fra Fritidsforeningen vedr. præcisering og nye punkter i vedtægterne. Se vedhæftede bilag.
6b) Forslag fra Fritidsforeningen til forretningsorden for generalforsamlingen. Godkendes i sin helhed. Se vedhæftede bilag.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.5.
8. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.8.
9. Eventuelt.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Lene Charlotte Olm
Formand

Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer af foreningen, der er fyldt 18 år, og som med gyldig legitimation dokumenterer dette.
Hver betalende husstand har 2 stemmer.
Vigtigt – husk sundhedskortet

Se forslag og følg med

Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebook-side og på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Her kan du bl.a. se de indkomne forslag, og hvem der er på valg: facebook.com/fritidsforeningen og bbbo.dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-03 Maj side 10
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 19
    Indkaldelse til ordinær general­forsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data