Leder

Mister beboerne indflydelse?

I Brabrand Boligforening er der stor bredde, geografisk, socialt og aldersmæssigt, og måske er det ved at være tiden, hvor en generation afløses af en anden. Selv seniorafdelingerne oplever beboerudskiftning. Så er det også på tide at være opmærksom på at fastholde en fælles identitet, for uden den vil al beboerindflydelse risikere at blive splittet og svækket. Der er megen dynamik og en effektiv administration – men helt ned i hver enkelt lejlighed må vi slå det fast, at vi er fælles om, hvad der sker, og ikke være tilfredse, bare vi selv slipper for ubehagelige nye tiltag.

Som sædvanlig er det afdeling 4 og 5, der står med de største sager. Her kommer alle til at lære, at nøjagtig information, uendelig tålmodighed og overbevisende resultater er nødvendige betingelser for ikke at miste tilliden. I den lille skala – og andre steder – ser man, at småirritationer og personlige trakasserier kan skade fællesskabet og derfor den tillid, som både bestyrelser, ansatte og beboere ikke kan undvære.
Beboerne i en almen boligafdeling er ikke bare lejere. Forskellen er blandt andet muligheden for at være medbestemmende om såvel økonomi som vilkår og miljø i bred forstand. Den mulighed for at engagere sig rækker langt ud over mere eller mindre begrundet kritik – og i den sidste ende kan den bruges til at opbygge både offentlig opmærksomhed og politiske resultater.

Og i den anden ende – ude på Rytoften 2 – er der fart på. Alle vil gerne yde et fint arbejde. Foreningsbestyrelsen følger med i hæsblæsende fart. Store beslutninger kommer til høring og beslutning på beboermøder. Tid er penge, og effektivitet er en dyd. Servicekoncepter og procedurer dokumenteres omhyggeligt. Men den unge familie A, den ensomme hr. B og den mangeårige beboer enkefru C har ofte kun driftens folk at tale med, og de har travlt, men løser her også en meget stor formidlingsopgave. Og her er nøglepunktet: Tilhørsforhold og beboeridentitet. Det vil være meget uheldigt, hvis vi med tiden bare lejer boliger ud via Århusbolig og glemmer foreningens identitet og fællesskab. Resultatet kan blive ligegyldighed. Og det vil være skadeligt for den kraft, der er nødvendig for at være en organisation, der arbejder bevidst, fremtidsrettet, politisk og socialt.

Alle græsrødder, beboervalgte, aktiviteter, ansatte og vi på Skræppen har her den samme og meget vigtige interesse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-03 Maj side 2 forsiden af magasinet 2017-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data