Spektakulært signal om forandring

Den gode udvikling i Gellerup og Toveshøj fortsætter med mange store og vigtige projekter i god gænge

Den nye gyldne port til Gellerup set inde fra Byparken.

Den nye gyldne port til Gellerup set inde fra Byparken.

Den 23. juni er det 50 år siden, at man markerede startskuddet på byggeriet af det, der dengang hed Gellerupplanen. Et halvt århundrede senere bliver datoen igen en mærkedag, hvor gennembruddet af blokken B4 på Gudrunsvej går i gang. Her kommer der en fem etager høj, gylden port, der bliver et stærkt og synligt signal om, at Gellerup åbner sig op mod resten af Aarhus.

Den nye byport vil kunne ses på stor afstand andre steder i byen og kobler Gellerups nye vejsystem på byens øvrige vejnet via Trille Lucassens Gade (opkaldt efter den afdøde direktør for Cirkus Tværs). Den nye indgang til Gellerup står klar til brug i 2018.

Renovering i gang

Ud over gennembruddet af blokken til den gyldne port består projektet i en facaderenovering af hele blokken, en indvendig renovering af samtlige lejligheder og en bearbejdning af gadeplan, indgangspartier og opgange. Hermed er planen om at renovere samtlige blokke i Gellerup og Toveshøj omsider i gang, hvilket længe har været et stort ønske hos beboerne.

To andre blokke er også udpeget som pilotprojekter i renoveringsplanen. Det er blok B7 på Gudrunsvej, som er blokken tættest på City Vest, og blok A17 i Toveshøj, som er blokken tættest på Bazar Vest.

I løbet af sommeren bliver der udskrevet konkurrence om opgaven med at renovere de to blokke. Nogle beboere skal genhuses permanent, fordi deres lejligheder ændrer type til fx tilgængelighedsboliger, og boligforeningens genhusningskonsulenter er i fuld gang med at holde møder med de pågældende beboere og har en god dialog om de fremtidige muligheder og ønsker.

Sports- og Kulturcampus i proces

Byparkprojektet er i fuld gang og betyder, at der kører mange tunge køretøjer rundt i området, da der bl.a. skal flyttes store mængder jord. Den første del af Byparken, der står færdig, er Fossen oven for City Vest. Her vil opsamlet regnvand løbe ned ad et flot, nyt trappeanlæg i løbet af sommeren.

Byparken er en del af det store projekt Sports- og Kulturcampus, hvor der for øjeblikket også bliver arbejdet med et nyt hus for områdets beboere og foreninger, et nyt bibliotek og et nyt bevægelseshus.

Der har været gennemført en arkitektkonkurrence med det formål at finde den optimale løsning for det samlede Sports- og Kulturcampus, hvor løsningsforslagene lige nu bliver vurderet. Samtidig foregår der en særskilt proces omkring at udvikle det såkaldte Verdensbad.

Laden forbliver

På Toveshøj bliver der også arbejdet på etableringen af et nyt beboerhus. Her har afdelingsbestyrelsen netop besluttet at arbejde videre med en plan om at bevare og udvide den eksisterende Tousgårdsladen, der bygningsmæssigt er i god stand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 19
i sektionen Helhedsplan

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data