Leder

Problemer og udfordringer, der står for døren

Gode boliger til alle. Det var sloganet, da Brabrand Boligforening blev stiftet i 1948, og det har været sloganet for boligbevægelsen lige siden. Men der det stadig muligt? Er det muligt at imødekomme studenten fra Udkantsdanmark med kun sit SU og intet socialt netværk? Er det muligt at imødekomme pensionisten, der allerede nu skal have flere tusind kr. om måneden i boligydelse for at kunne få råd til at bo her? For slet ikke at tale om de familier, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet.
Den borgerlige regering har spillet bolden videre og forsøger at overhale indenom ved at sige, at boligforeningerne bygger for dyrt, og at almene boliger er for dyre.

Det har også forlydt i dagspressen, at der vil komme lovkrav om, at almene boliger skal foretage besparelser på energien. Det bliver vel at mærke på beboernes regning.
Kan boligforeningen hamle op med disse udfordringer? Det netop afholdte repræsentantskabsmøde viste tilsyneladende stor vilje til at gøre noget ved mange problemer, selv om der ikke var enighed om alt. Administration, teknik og indretning af boliger er mere end nogensinde blevet politiske spørgsmål.
Et andet særkende for almene boliger er beboerdemokratiet.

Det fungerer næppe særlig godt i andre boligforeninger. Her gav repræsentantskabsmødet udtryk for et klart ønske om dets bevarelse og udvidelse i Brabrand Boligforening. Mussman-rapportens principper skal følges, og driften skal decentraliseres. Demokrati kan imidlertid være besværligt og kræver et stort arbejde. I en boligforening skal det fungere sådan, at ansatte og beboere svinger sammen. Repræsentantskabsmødet tilkendegav, at beboerne i den sidste ende skal være drivkraften. Alle i boligforeningen, beboere såvel som ansatte, er derfor stillet over for udfordringerne, men hvor der er vilje, er der også en vej. Det vil aldrig lykkes at afvikle en så livskraftig boform som det almene byggeri.

Dette er det sidste Skræppeblad før sommerferien.
Redaktionen ønsker alle vores læsere en god sommer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 2 forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data