Leder

Beboerdemokratiet lever

I skrivende stund er det efterårsjævndøgn, hvor dag og nat er lige lange – og i boligforeningen er vi nu mere end halvvejs gennem de mange beboermøder, der ligger som perler på en snor hen over alle hverdagsaftner allerede fra slutningen af august måned.

Boligforeningen har efterhånden 25 afdelinger, og i de kommende år kommer der endnu flere til, efterhånden som de nye ungdomsafdelinger og de andre byggeprojekter på tegnebrættet begynder at skyde op af jorden.

Som skribent på Skræppebladet er det interessant at være med til møderne i afdelingerne, hvor udfordringerne ofte er forskellige, og emnerne, der optager beboerne, tit er helt anderledes end dem, der bliver debatteret i naboafdelingen ved siden af.

Selvfølgelig er der ting, der går igen. Budgetterne bliver diskuteret og forklaret, og for de fleste afdelingers vedkommende også godkendt, godt hjulpet på vej af, at der i år ofte ikke er udsigt til huslejestigninger. Og så er der den evige diskussionen om TV-udbyder og internet-aftaler, som det nærmest er en jungle at finde rundt i. Langt de fleste beboere har dog fundet ud af, at det godt kan betale sig at stå sammen og lave fællesaftaler, fordi det er med til at give de bedste priser frem for at skulle ud på markedet individuelt.

De fleste af beboermøderne i Brabrand Boligforenings afdelinger er velbesøgte, og der foregår en god debat og diskussion, når de mange frivillige i afdelingsbestyrelserne fremlægger årets arbejde og beder beboerne om at støtte op om de planer, de som beboerdemokrater foreslår gennemført i det kommende år.

Heldigvis er der også stadig mange beboere, der gerne vil være med til at gøre en indsats og lægge et stykke frivilligt arbejde i at være med til at gøre det sted, man bor, til et endnu bedre sted at bo. På mange af beboermøderne er der ligefrem kampvalg om at få lov til at være med, og det er et sundt tegn for vores beboerdemokrati.

I boligforeningens repræsentantskab, som er foreningens øverste ledelse, bliver der også arbejdet på at styrke beboerdemokratiet, således at de mange nye beboerrepræsentanter også kan blive klædt på til at klare den opgave, der følger med at sidde i en afdelingsbestyrelse. Det starter allerede med en arbejdslørdag i begyndelsen af november og fortsætter henover vinteren, hvor der også vil blive holdt et repræsentantskabskursus for alle beboerdemokraterne i starten af marts.

Så selv om efterårsjævndøgnet varsler, at vinteren er på vej med mørke og kulde, så er der masser af liv i beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening, som vil blive ved at rumstere rundt i mødelokalerne ude i afdelingerne – også i de mørke vinteraftner.

God arbejdslyst til alle.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 2 forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data