Afd. 15: Nu er det alvor med affaldssortering

Afdeling 15 – Hasselengen

Der er sket meget i den lille afdeling i årets løb

Fælleshuset i Hasselengen var næsten fyldt, da Afdeling 15 holdt deres beboermøde. Afdelingsformand Poul-Erik Nielsen lagde i sin beretning, ud med, at han synes, at de bor et fantastisk sted. Det er ude på landet, men alligevel ikke langt fra byen. De har et godt fællesskab, og der er både petanquebane, Lunterne og fællesspisning, og der har været 25-års jubilæum.

Der er også kommet en ny hundeklub, som er fælles med Afdeling 7. Petanquebaner er optimeret og renset.

Ungdomsboligerne har fået tårnene renset, og køkkenerne skal der også gøres noget ved. Der er også kommet en hjertestarter og kurser i at bruge den. Det går også ret godt med vaskehuset, der kommer dog først regnskab, når der er gået et år.

Der var godt fyldt op i beboerhuset.

Der var godt fyldt op i beboerhuset.

Fritidsforeningen

Også i Afdeling 15 er der stemning for ikke at melde sig ind i Fritidsforeningen, når medlemmerne er udmeldt. Bestyrelsen lagde på mødet op til at lave deres egen fritidsforening.

Lidt småproblemer

Flere beboere udtrykker bekymring over, at der ikke er nok p-pladser i afdelingen. Der skal de snakke med Afdeling 7 og finde en løsning. En nævner, at det ser ud til, at hækkene drukner, det skal serviceleder Finn Dybmose nok kigge på.

Affaldssortering

”Denne gang er det alvor,” siger Poul-Erik om affaldssortering.
Alle har fået en skrivelse fra kommunen, og beboerne skal følge vejledningen. Afdelingen betaler for sorteringsgenstande under vasken. Et par stykker melder sig til at tage i IKEA og kigge på muligheder.

Velkommen

Til sidst byder Poul- Erik den nye serviceleder Finn Dybmose velkommen. Han roser driften for de seks måneder hvor de har været underbemandet, men de har holdt det flot alligevel.

Spørgsmål

Der er spørgsmål til hjertestarteren. ”Kommer der en liste over folk, som har taget kursus?” Her var svaret, at de, der afholder kurset, har styr på det.
En anden vil gerne have ens farver på stakitterne, så det ser ensartet ud. Her var svaret, at det var der ikke planer om, og en beboer synes, det er fedt, at alt ikke er ens.

En anden beboer ville vide, hvem der står for vedligeholdelsen af petanque-banerne?
”Det gør driften.” lød svaret.
Det var Finn så ikke lige klar over, men det ved han så nu. Hvis alle må bruge banerne, kan driften holde dem ved lige, så de beboere, som ikke længere kan, stadig kan få glæde af banerne.

Til sidst er der ros til bestyrelsen. De gør det godt. Derefter blev beretningen godkendt.

Budgettet

Her i afdelingen falder huslejen med 2,5 procent. Afdelingen har overskud. Derfor blev budgettet selvfølgelig også vedtaget.

Der var lidt spørgsmål om, hvorvidt solceller kan drive strømmen i gadelamper. Det kan ikke betale sig. En beboer vil have askebægre ved parkeringspladsen, og en anden vil have nogle ansat til at klippe hæk, nu der er overskud. Her får beboeren at vide, at det kan kommunen hjælpe med.

Valg

Folk synes bestyrelsen gjorde det godt, så Per Abild blev valgt ved fredsvalg.
Ole Ryolf og Michael Madsen ville helst være henholdsvis 1.- og 2.-suppleant, så det fortsatte de med.

Jytte Nielsen blev valgt til FAS Syd.

Der blev ikke valgt en repræsentant til Skræppebladet, men Ole Ryolf vil fortsat levere noget fra afdelingen en gang imellem.

Snak og smørrebrød

Til sidst en lille snak om manglende skraldespande til hundeposer. Bestyrelsen vil undersøge, hvem der ejer området efter hundegården.

Der var også lige en påmindelse om, at katteejerne skal tage ansvar for deres katte og skal samle op efter dem på samme måde som hundeejere. Der har nemlig været problemer med, at de besørger i sandkasserne.

Efter halvanden time var mødet slut, og der blev summet lidt efter mødet, mens der blev spist smørrebrød.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 21-22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data