Afd. 26: Stadig problemer med vand i brøndene på Kildeagervej

Afdeling 26 – Kildeagervej

På beboermødet blev der redegjort for problemer med brønde og ventilationsanlæg

Der var få fremmødte til møde i Afdeling 26, Kildeagervej. Driftchef Niels Hosie redegjorde for de problemer, de har været med driften siden sidste møde. Der står vand i brøndene. Det har været et problem før. Muligvis skal de graves op igen. Men det ser ud til, at det værste er overstået nu.

kildeagervej

Budget

Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet for 2018, som udviser en huslejenedsættelse på 2,8 procent.
De budgetlagte udgifter udgør 7.624.002 kr. i 2018, svarende til et fald på 365.758 kr. i forhold til foregående års budget.
Budgettet blev godkendt.

Forslag A

Der var et forslag om indførelse af forbud mod at afbrænde bål på afdelingens område. Resultatet af afstemningen blev: otte stemmer for forslaget
og fire stemmer imod forslaget. To undlod at stemme.
Forslaget blev dermed forkastet.

Forslag B

Forslag om etablering af legeplads.
Afdelingen har et ønske om en ordentlig legeplads til børnene, og afdelingsbestyrelsen har været rundt på ekskursion for at undersøge markedet grundigt. Forslaget, som afdelingsbestyrelsen synes bedst om, er fra Uno. Materiale fra Uno blev delt rundt.
Budgetteret pris på etablering i alt kr. 260.000,00, som ville blive finansieret via en lille huslejestigning. Forslaget blev vedtaget.

Valg

Her var der tale om fredsvalg, og følgende sidder nu i afdelingsbestyrelsen:
Maja Olesen, som nu er formand, Louise J. Nejst og Martin Poulsen.
Der blev ikke valgt nogen til FAS eller Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Se rettelse
/blad/2018-01/afdelingerne/rettelse-til-artikel-om-afdelingsmoede-i-afdeling-26-oestergaardsparken/

Det rigtige resultat ved afstemningen om forslag A, indførelse af forbud mod at afbrænde bål på afdelingens område, var som følger: 8 stemmer for, 14 stemmer imod, og 2 undlod at stemme. Forslaget blev derfor forkastet.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-08 December side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data