Afd. 7: Nemt og hurtigt møde i Hasselhøj

Afdeling 7 – Hasselhøj

Lille underskud i afdelingen

Afdeling 7, Hasselhøj holder beboermøde to gange årligt. Udover beretning og regnskab var der denne gang fire forslag at tage stilling til. Ca. 20 var mødt til afdelingsmødet, som kunne klares på halvanden time med Johs. Faghtmann som dirigent.

Afslappet stemning til afdelingsmødet.

Afslappet stemning til afdelingsmødet.

Kritisk beretning

Afdelingsformand Anja Spalding udtrykte både tvivl og kritik. Synsteam har åbenbart heller ikke været noget, der skabte tilfredshed. Indflyttende beboere lærer ikke som tidligere driftspersonalet at kende. Der har været mange fejl og mangler, ingen er glade, og Anja udtrykte bekymring over stigende mistillid. Imidlertid fortsætter afdelingsbestyrelsen dialogen i håb om nogen forbedring.

Effektivisering skal give op til syv procent besparelser. Nu har Hasselager-afdelingerne 7, 15, 21, 23, 24 og 26 i forvejen et tæt samarbejde om drift, så der er kun lidt at opnå ad denne vej. Man er åben for yderligere samarbejde, og der har været et nyligt møde, men der er endnu ingen beslutninger taget.

Afdelingsbestyrelsen overvejer at udlicitere vaskeriet. Rottebekæmpelse har været både meget dyr – der har været et stigende antal rotter – og medført dobbeltbetaling både til Aarhus Kommune og et eksternt firma.

Der ses frem mod at udskifte vinduer og terrassedøre i 2020. Når der er tale om forbedringsarbejder, skal de finansieres ved lån; men det betyder igen et mindre træk på henlæggelser, hvorfor der vil være midler til facaderenovering. Når man er så langt, kommer et møde til at tage endelig stilling.

Efter en kort debat om rotter, asbest og isolering blev beretningen godkendt.

Formand Anja Spalding med beretningen.

Formand Anja Spalding med beretningen.

Lille underskud

Afdeling 7 kom som den eneste afdeling ud med underskud på 51.000 kr. Rottebekæmpelse har været meget kostbar, til gengæld har tabet ved fraflytninger været ubetydeligt. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Storskrald og et forsøg på en løsning

Uanset at der ligger en kommunal modtageplads kun to km borte, er der meget storskrald, der blot stilles ud. Anja havde tegnet en skitse til en mulig løsning, men der er åbent for flere ideer, og afdelingsbestyrelsen bad blot om godkendelse til at gå videre med en plan til at løse problemet. Dette blev vedtaget med 24 stemmer mod 8.

Overvågning har ikke nyttet meget

Det er dyrt at holde i gang, skal fornys hvert fjerde år og afskrives samtidig, samtidig med at politiet ikke er tilfreds med billedkvaliteten. Afdelingsbestyrelsen ville gerne vide, om der skal arbejdes videre med forslaget. Kun tre stemte ja og 31 nej, så der bliver et nyt forslag senere.

Maling skal nu have mindst glans 5 og højst glans 20, og listen over godkendte leverandører af køkkener skal nu findes på hjemmesiden.

Under eventuelt fremkom der en undren over den påfaldende hurtige udskiftning af serviceledere. Anja gjorde rede for problemet, og det i øvrigt udramatiske møde sluttede kl. 20.30.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-03 Maj side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data