Byparken springer ud med foråret

Knap 300 træer er nu plantet, og gartnerne arbejder hver dag hårdt på at fuldende ambitionen om at skabe et attraktivt uderum, som er trygt, smukt og grønt

”Byparken er lige nu det mest ambitiøse planteprojekt i landet,” siger Søren Rostved, Skov- og Landskabsingeniør ved SLA og fortsætter: ”Parken vokser med 150 træer om ugen, så fra nu af vil forandringen af den grønne kile på størrelse med 27 fodboldbaner storme foråret i møde.” Allerede nu blomstrer kirsebærtræerne, og i løbet af den næste måned kommer mange andre træer efter, bl.a. æbletræer i blomst.

Efter det vådeste år siden 1984, efterfulgt af frost, har gartnerne haft deres hyr med at få fart i beplantningen. Men nu kommer der dagligt vognlæs fra planteskoler i Holland og Tyskland til de 12 mand, der står for at klargøre træerne, transportere dem ud til deres nøje planlagte placering og få dem plantet. Og selvom træerne plantes nu, vil de følge årstiden og gå i blomst i et fantastisk skue omkring maj.

For at sikre mangfoldigheden plantes der flere varianter af hver art. Øverst oppe i parken ligger bakker plantet til med forskellige fyrretræer, lærketræer og nordafrikanske cedertræer. Og nedenfor står der syv forskellige blomstrende kirsebærtræer.

Godt dyreliv

I parken er der desuden 10 æbletræer i forskellige sorter. Variationen vil give dyrelivet gode betingelser.
”Det bliver fedt, hvad enten man er humlebi, snog eller hare. Vi kommer snart til at se andre fugle end måger og skader. Dyrelivet skal nok finde hertil, for byparken er tænkt som et spisekammer for både dyr og mennesker,” fortæller Søren Rostved.

Søren Rostved fører tilsyn med både beplantningen og den sideløbende etablering af grill-faciliteter, legefaciliteter, pavillioner, bålhytter, broer, stier og trappe til søen.

Søren Rostved fører tilsyn med både beplantningen og den sideløbende etablering af grill-faciliteter, legefaciliteter, pavillioner, bålhytter, broer, stier og trappe til søen.

I parken møder man mange træer. Blot for at nævne nogle: cedertræer, tjørn, ask, cypres, lærk, røn. Hold i de næste uger øje med hæg, eller majtræet, som blomstrer med små hvide blomster i starten af maj. Når det sker, er foråret for alvor indtruffet, og træet vil sprede sin marcipanagtige duft.
Stærke rodvenlige stier

Byparken er fuld af innovative påfund. Blandt andet er de hvide stier inspireret af skotten McAdam, der ved hjælp af et mix af knust granit og muld har fundet formlen på et fundament, der både er så stærkt, at stierne kan bære en fejemaskine, og så fleksibelt, at træernes rødder kan vokse op af stisystemet. Det er i øvrigt særdeles næringsrig jord, og det vil begrænse træernes behov for at udvikle store rodnet. Pga. det høje næringsniveau har fyrretræerne på den øverste bakke fået fortyndet jorden med sand, så træerne bedre kan trække vand ned og fortynde den livsvigtige cocktail.

Gamle træer kommer tilbage

Gamle væltede træer ligger lige nu i bunker. De er fra starten af 70’erne. De rummer vigtige svampe, mosser og larver, der er vigtige for at hjælpe den biologiske mangfoldighed på vej. Derfor fordeles stammerne rundt i parken.

Grillpladser og bålhytter

Grillpladserne, bålhytter og pavillioner er tæt på at være færdigbyggede. Bl.a. kan man glæde sig til at prøve det nye grilldesign af under åben himmel. Søren fik ideen til de to betonmure, hvor der kommer en rist på.
Ny rist på vej i modernistisk stil.

Andre fakta

I parken bliver stisystemer oplyst. Bl.a. opstilles en ni meter høj lysmast, der lyser et trælogo ned på stien.
Alle træer er mærkede, så gartneren kan følge med i det enkelte træs udvikling.

4 kilometer drænrør styrer vandet til de anlagte å-forløb ned til søen. Søen er egentlig et regnvandsbassin, men bliver defineret som en sø under naturbeskyttelsesloven. Sø-bassinet er designet til en 100-års-hændelse, hvor vandspejlet kan stige 1,5 meter. Søen har to indløb og et udløb.

Ved klubhuset og den hvide pavillion er etableret vandlegeplads (13 dyser).

Byparken indvies officielt efter sommerferien.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-03 Maj side 6-7
i sektionen Helhedsplan

forsiden af magasinet 2018-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data