Afd. 2: Huslejen i Søvangen i ro for tredje år i træk

Afdeling 2 – Søvangen

Bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Efter et stort afstemningsmøde om renoveringen skulle vi ganske få dage efter holde det årlige afdelingsmøde. Fremmødet var pænt, og interessen var der stadig hos beboerne.
Formanden beklagede den lange proces, der var gået forud, hvor man først havde besluttet sig for at placere tilgængelighedsboliger i blokkene og efter lang tids vandren ”hen til kommoden og tilbage igen” til sidst fik besluttet placering af tilgængelighedsboliger i husene.

Uddrag af formandsberetning

Det mystiske fem-søjlers murværk oppe ved servicekontoret er prøver på kommende murværk.
Der var god tilslutning til at bese genhusnings-containerne, der står ved Åbyhøjgården.
Omtale af forskningsprojektet Re-value, der kommer igen efter renoveringen, blev også omtalt.

Regnskabs- og budgetbesparelsesøvelser i den almene sektor

Ligesom andre steder i samfundet er der fra regeringen pålagt den almene sektor besparelser. En reduktion på 2 % i omkostninger, der kun kan tages fra service og administration, skulle gerne munde ud i en besparelse for alle lejemål. Der forventes en fortsat stabil husleje også i 2019, men på grund af nye henlæggelser til gulve vil 2020 nok udvise forhøjelser.
Til sidst mindede formanden om den nye beboerrådgivning, der begyndte i 2018, hvor beboere i afdelingen har haft glæde af ferie for projektpenge.

Vedligeholdelsesreglement og overvågningsproblematik

Et foreslået nyt revideret reglement blev vedtaget uden spørgsmål.
Godkendelse til at arbejde videre med overvågningsproblematik.

Afdelingsbestyrelsen er fra venstre: Nyvalgt Martha Szapiel, Christina Kraul, Lena Lundager, Laurits Bloch, formand Erik Bløcher og Ole Vad. Vagn Holmlund kom ikke med på billedet.

Afdelingsbestyrelsen er fra venstre: Nyvalgt Martha Szapiel, Christina Kraul, Lena Lundager, Laurits Bloch, formand Erik Bløcher og Ole Vad. Vagn Holmlund kom ikke med på billedet.

Valg

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genopstillede, og en beboer opstillede, så der var skriftlig afstemning.
Erik Bløcher genvalgt.
Lena Lundager genvalgt.
Christina Kraul genvalgt.
Marta Szapiel valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Bente Heilmann valgt som suppleant.
Repræsentant til Skræppebladet blev bestyrelsesmedlem Laurits Bloch.

Repræsentant til FAS blev Mads Genefke Hviid-Nielsen med suppleant Oliver Lindgren Gam Kahr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 12
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data