Afd. 24: Ingen formand i afdeling 24

Afdeling 24 – Skovhøj 24

Afdelingen fortsætter med en kontaktperson

Der var mødt tre beboere op til det ordinære beboermøde i Skovhøj. Efter en time kom der dog en mere.

Men der var stadig rigeligt med kage til alle. Hele afdelingsbestyrelsen var i det forløbne år gået af, så lige nu fungerer foreningsbestyrelsen som afdelingsbestyrelse. Det ville de gerne undgå i fremtiden, da de også har mange andre ting at beskæftige sig med, men ingen af de fremmødte ønskede at medvirke til bestyrelsesarbejdet.

Til slut endte de dog med at vælge en kontaktperson, nemlig Vibeke Dam Hansen. Men Erik Bløcher fra foreningsbestyrelsen forklarede, at hvis de kendte nogle, der havde lyst til at sidde i bestyrelsen, så kunne de blive valgt på et ekstraordinært beboermøde.

Økonomi

Erik Bløcher redegjorde for afdelingens økonomi, og der er ikke store problemer i afdelingen. Men foreningsbestyrelsen kan ikke vide alt, men er villig til at undersøge de ting, der vil være ønsker om.

Budget og regnskab

Budgettet var rimeligt hurtigt overstået. Der er nemlig ingen huslejestigning. Administrationschef Susanne Witting redegjorde for regnskabet for 2017, og der er overskud på 183.000. Det skyldes blandt andet besparelse på renholdelse og på belysning.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg

Der var ikke kampvalg til nogen poster, så Anette Kjærsgaard fortsætter som medlem af FAS Syd.
Der blev ikke valgt nogen til Skræppebladets redaktion.

Til sidst på mødet blev der spurgt om udskiftning af emhætter, da de er i ret dårlig stand og kortslutter nogle gange. Det vil administrationen kigge på.

Der var et ønske om at åbne storskraldrummet igen, fordi folk bare smider deres storskrald ved molokkerne. Her vil servicelederen undersøge, om det kan åbnes igen.

Så var det hele slut, og de få beboere kunne gå hjem efter et relativt langt møde på to timer.

Afdelingsmøde Skovhøj 24

Huslejeforhøjelse på 0 %.
Husleje: 949 kr. pr. m2.
Boligerne er to-, tre- og fireværelses fra 62 til 105 m2.
I alt består afdelingen af 80 lejemål.

Adresse:
Skovhøj 104-226, 8361 Hasselager

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data