Afd. 18: Ny opvarmningskilde på bedding i Lyngby – fra oliefyr til gasfyr

Afdeling 18 – Lyngby

Huslejestigning på 0 procent

Kontaktperson Dennis Laursen fremlagde afdelingsberetningen, som blev meget kort.

”Siden sidst har vi fået plantet buske, malet vinduer, og vi har fået skiftet terrassedøre. Vi mangler stadig at tage stilling til vores skur.”
Afdelingsbestyrelsens beretning blev godkendt.

Budget og regnskab

Administrationschef Susanne Witting fremlagde budgettet. Der var en huslejestigning på 0 %.
Afstemning godkendte budgettet for 2019.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Orientering om varmesystem

Der var orientering om nyt varmesystem ved Morten Arenkiel. (Det kan oplyses, at der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde om nyt gasfyr den 13. oktober).

Her blev forskellige alternativer gennemgået, hvor der blev orienteret om et gasfyret varmesystem, men punktet var ikke til vedtagelse på dagsordenen. Udgiften er af en væsentlig størrelse og kan ikke dækkes af henlæggelser, så den fremtidige husleje bliver forøget.

Forslag

Første forslag var en have-affaldsplads, som skal ligge et bestemt sted; pladsen skal skærmes via et 3-sidet stakit af en bestemt størrelse. Der blev en budgetramme på max kr. 3500 og indhentet vejledning fra driften om opførelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Næste forslag var en kompostbeholder, som skal stå ved siden af affaldspladsen. Det koster ca. 500 kr. Forslagsstiller vil undersøge, hvad man gør i andre afdelinger, og derfor udgik forslaget.

Sidste forslag var ny beklædning til affalds- og redskabsskur. Raftehegn erstattes, så der kan blive plads til de nye skraldespande til affaldssortering. De ødelagte plader på redskabsskuret erstattes. Der forligger et tilbud fra BB Service på 3.200 kr. inkl. moms. Der blev en længere diskussion, om man skulle have fire enkeltskure i stedet. Forlaget blev vedtaget.

Valg

Dennis Laursen blev genvalgt som kontaktperson til afdelingen, og Dorthe Wendelbo Lund blev valgt som suppleant.
Der blev ikke valgt medlemmer til FAS eller Skræppebladet.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0 %.
Gennemsnitlig husleje 849 kr. pr. m2.
Afdelingen består af to dobbelthuse. Lejemålene er fordelt på to forskellige størrelser, henholdsvis 65 m2 og 81 m2.

Adresse: Lyngbygaardsvej, 8220 Brabrand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 30
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • ekstra­ordinært beboer­møde om gasfyr
    Afd. 18: Ny opvarmningskilde på bedding i Lyngby - fra oliefyr til gasfyr
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data