En hård udviklings­plan skaber ikke glæde blandt beboerne

Boligforeningens skriftlige årsberetning er en flot tryksag, hvori kan læses om de altoverskyggende ikke-forhandlinger med kommunen. Men der er også meget andet spændende at fordybe sig i

”Det har været et begivenhedsrigt år i Brabrand Boligforening, hvor vi har afsat en hel del ekstra tid i foreningsbestyrelsen til at imødegå de udfordringer, lovgivningen om de såkaldte parallelsamfund har givet os,” sagde formanden for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, da han på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde den 27. maj fremlagde foreningsbestyrelsens beretning.

Keld Albrechten præsenterer veltagelsen fra repræsentantskabet

Keld Albrechten præsenterer veltagelsen fra repræsentantskabet

Senere på mødet skulle repræsentantskabet tage stilling for eller imod udviklingsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, som er resultatet af de forhandlinger, Keld Albrechtsen og borgmester Jakob Bundgaard har ført. Forhandlinger som ikke fik pæne ord med på vejen i beretningen:

”Det er en af de hårdeste forhandlinger, jeg nogen sinde har stået i, fordi vi har forhandlet direkte med statsmagten i den stærkeste konstellation, man kan tænke sig. Aarhus Kommune har undervejs spillet på de mange magtmidler, som regeringen har stillet til rådighed for de kommunale myndigheder, og som de kan bruge til at banke boligforeningerne på plads med. Det er ikke en nem opgave for en boligforening at stå imod så stærk en magt,” sagde Keld Albrechtsen.

Han redegjorde for, at Brabrand Boligforening har kæmpet mod nedrivningen af foreningens boliger i de berørte afdelinger, da der ikke er grund til at tro, at nedrivning af boliger, fremmer integrationen.

”Det er en af de hårdeste forhandlinger, jeg nogen sinde har stået i

Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Keld Albrechtsen beskrev igen forløbet af forhandlingerne for repræsentantskabet (læs artiklen: ”Stort pres på afdelingsbestyrelser inden repræsentantskabsmødet” på Skræppebladets hjemmeside).

Forløbet viser, ifølge foreningsbestyrelsens beretning, at forhandlingerne ikke er foregået i et ligeværdigt samspil mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, og at resultatet ikke er tilfredsstillende for boligforeningen – og endnu mindre for de to berørte afdelinger; Afdeling 4, Gellerupparken, der mister syv blokke, og Afdeling 5, Toveshøj, der står til at miste tre blokke.

”Vi er ikke tilfredse med udviklingsplanen. Vi synes, det er en hård aftale, som ikke vil skabe glæde blandt vores beboere,” sagde Keld Albrechtsen.

Rejsegilder i nye bygninger

Udviklingsplanen for Gellerupparken og Toveshøj har fyldt meget i 2018; men der har også været glædelige begivenheder i Brabrand Boligforening.

”Vi skal huske, at der også sker ting i Brabrand Boligforening, som bærer fremtiden i sig. Vi har haft rejsegilde på det nye Aarhus Kollegiet, som er et virkeligt flot projekt, der bliver til stor gavn for de unge mennesker. Ligesom vi har haft rejsegilde på Generationernes Hus og vores eget nye hus,” sagde Keld Albrechtsen.

Driftssamarbejde i flere tempi

På trods af at repræsentantskabet tidligere har besluttet, at afdelingerne ufortøvet skal sikre driftscentersamarbejder, er der i nogle afdelinger blevet gået mere nænsomt til værks end denne beslutning krævede.

”Vi har baseret os mere på frivillighed. Det er et område, hvor der er stærke følelser i spil, men også mulighed for at skabe besparelser,” sagde Keld Albrechtsen

En ’glemt’ tilladelse

I december påbegyndte Brabrand Boligforening renoveringen af Blok A17 i Toveshøj uden at have de nødvendige tilladelser, hvilket gav kommunen anledning til at undersøge alle de andre byggetilladelser i Brabrand Boligforening.

”Det viste sig, at der var lang tradition for, at byggerier er blevet startet, inden et bestemt skema var afleveret og godkendt. I de 16 første tilfælde har det manglende skema ikke givet anledning til tab,” sagde Keld Albrechtsen.

Aarhus Kommune valgte alligevel at sætte byggeriet i Toveshøj på pause, med tab til følge for Brabrand Boligforening.
”Det undersøges p.t., om Brabrand Boligforenings ledelse og bestyrelse kan holdes personligt ansvarlige for tabet,” sagde Keld Albrechtsen.

Anett S. Christiansen bad repræsentantskabet om at stemme nej.

Anett S. Christiansen bad repræsentantskabet om at stemme nej.

Revolverdiplomati

Sagen med det manglende skema bragte Keld Albrechtsen tilbage til den sag, der har overskygget alt andet i det forgangne år: Udviklingsplanen for Gellerupparken og Toveshøj.

”Når kommunen pludselig beslutter, at de 17. gang, skemaet mangler, sætter byggeriet på pause, kan man spørge: Hvorfor laver kommunen et sådant angreb på os? De har brugt trusler mod os hele tiden. Det her har været et forløb, der gør, at man som borger i det her samfund kan komme i tvivl om, hvorvidt kommunen krænker vores retssikkerhed. Vi er blevet truet på vores private økonomi og på boligforeningens økonomi. Vi har forhandlet med pistolen for brystet,” sagde Keld Albrechtsen.

Vi har forhandlet med pistolen for brystet

Han var ikke optimistisk med hensyn til samarbejdet det kommende år med Aarhus Kommune:

”Det kommende år vil stille ekstra krav til os alle, også til den kommende bestyrelse. Og uanset hvad vi stemmer til udviklingsplanen, så bliver det blod, sved og tårer. Stemmer vi ’ja’, skal vi udarbejde en ny helhedsplan og dispositionsplan sammen med Aarhus Kommune med afsæt i udviklingsplanen. Stemmer vi ’nej’, er det et åbent spørgsmål, hvilken beslutning den kommende boligminister vil træffe, og hvilke muligheder vi får for at forhandle,” sagde Keld Albrechtsen og fortsatte:

”I begge situationer vil det være den nye foreningsbestyrelses opgave at sikre de bedste forhold for beboerne i de to berørte afdelinger. Der er ingen udsigt til, at loven om parallelsamfund vil blive ændret efter valget.

Jeg håber, vi får en god debat, og at vi kan vise respekt for hinanden. Og at vi på basis af vores fælles, almene værdigrundlag kan stå sammen om den løsning, som vi vælger i aften. Det værste, der kan ske, er, hvis vi går splittede fra dette møde. Jeg opfordrer til, at vi skal være enige om, at den beslutning, vi træffer i aften, bakker vi op om, så alle beboere har bedst mulige fremtidsudsigter.”

Vagn Eriksen, formand for Skovgårdsparken, var kritisk overfor formandens håndtering af sagen om A17.

Vagn Eriksen, formand for Skovgårdsparken, var kritisk overfor formandens håndtering af sagen om A17.

Hold øje med direktøren

Da beretningen blev sat til debat, bad Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken, Afdeling 3, om ordet. Han havde to kommentarer til beretningen:

”Nu siger Keld, at han ikke mener, det her kunne være forhandlet bedre; men hvad har du gjort andet end at sidde over for borgmesteren med korslagte arme. I Skovgårdsparken gjorde vi noget. Vi vedtog en ordning, hvor vi gav folk flyttehjælp for at flytte,” sagde Vagn Eriksen og fortsatte direkte til sit andet spørgsmål, som handlede om den manglende indlevering af et skema i forbindelse med renoveringen af blok A17 i Toveshøj:

”Jeg har kritiseret den manglende selvindsigt hos vores foreningsbestyrelse og vores formand. En betingelse for at få tilgivelse for at have syndet, er, at man erkender, at man har syndet.
Det er din (Keld Albrechtsen, red.) forbandede pligt at tage ansvaret for det, der er sket. Du har kun én opgave, og det er at holde øje med direktøren.”

Hertil svarede Keld Albrechtsen:
”Vi har ikke siddet med korslagte arme på borgmesterkontoret. Tværtimod. Vi har afviklet en uendelig række af møder med organisationer og politikere. Generelt havde vi stor opbakning, hvor vi henvendte os,” lød svaret fra formanden til det første spørgsmål. Det andet spørgsmål fik denne kommentar:

”Med hensyn til den orientering, vi har givet om tilsynssagen, kan jeg oplyse, at Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, er gået efter at få os dømt til at betale erstatning. Da vi fik at vide, der var sket en fejl, iværksatte vi et kontrolprogram, så vi ikke begår den samme fejl igen. Men vi kan da godt vedtage, at vi skal have en fejlfri organisation, og hvis der alligevel sker fejl, så skal formanden gå af. Men er det dét, vi ønsker? En organisation, hvor medarbejderne ikke tør træffe beslutninger af skræk for at begå fejl?”

Uskønne forhandlinger

Peter Iversen, der er medlem af foreningsbestyrelsen, kommenterede også forhandlingerne med Aarhus Kommune:

”De forhandlingsforløb, vi har været tilskuere til, har været meget uskønne. Oplevelsen har været, at kommunen har brugt alle mulige kneb for at gøre os møre. De fandt en fejl omkring blok A17 i Toveshøj, og forløbet herefter har været meget beskidt. De hviskede under bordet, at hvis vi sagde ’ja’ til kommunens forhandlingsudspil, ville der ikke være et problem. Samtidig overholder kommunen ikke selv lovgivningen, de indkalder os ikke til de møder, de skal inddrage os i, og siden 2012 er der ikke taget referat fra møderne. Men de har valgt den forkerte boligforening at køre over. Vi giver dem modstand, og uanset hvad vi ender med at stemme i dag, så er vi dybt utilfredse. Vi havde lavet en visionær udviklingsplan, der kunne sikre byudvikling i afdelingerne 4 og 5.

Det, kommunen har påtvunget os, er en visionsløs nedrivningsplan, som kun handler om at rydde blokke og trække Hejredalskvarteret ind i området. I foreningsbestyrelsen har vi stået fælles i processen – også selvom vi måske stemmer forskelligt i aften. Vi har været enige om at sikre, at resultatet af forhandlingerne er det bedst mulige i situationen; men jeg kan også godt forstå dem, der ikke synes, det er godt nok.”

Abdinasir Jama Mohamed opfordrede til sammenhold.

Abdinasir Jama Mohamed opfordrede til sammenhold.

Beretningen blev godkendt

Abdinasir Jama Mohamed, formand for Afdeling 4, Gellerupparken, bad også om ordet.

”Jeg ved ikke, om I har hørt, at én gang ghetto – altid ghetto indtil 2030, uanset hvem der ender med at bo i boligerne. Vi er på ghettolisten, det har ramt os rigtig hårdt; men vi skal stå sammen i disse tider. Forhandlingsresultatet er ligesom forløbet noget skidt, og vi er meget utilfredse i Afdeling 4. De muligheder, der kunne have været, er ikke blevet udnyttet.

Forhandlingsmetoden kunne have været meget bedre. Vi skulle bare have givet kommunen nøglerne til begge afdelinger, for kommunen har ikke råd til at overtage afdelingerne. Og Skovgårdparkens løsning kunne vi ikke bruge, fordi vi allerede er på den hårde ghettoliste,” sagde Abdinasir Jama Mohamed.
Derefter blev repræsentantskabet bedt om at tilkendegive, om de kunne godkende beretningen. 71 stemte for, 19 stemte imod, og 2 stemte blankt.

Regnskabet godkendt

Tilsvarende godkendte repræsentantskabet regnskabet. Både regnskabet og foreningsbestyrelsens skriftlige beretning kan læses på www.bbbo.dk


Valg og kampvalg

Abdinasir Jama Mohamed udfordrede Keld Albrechtsen, da repræsentantskabet skulle vælge formand. Keld Albrechtsen blev valgt med 52 stemmer mod 29 til Abdinasir Jama Mohamed. 10 stemte blankt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Helle Hansen: 81 – valgt
Peter Iversen: 81 – valgt
Erik Bløcher: 63 – valgt
Youssef Abdul Kader: 21 – ikke valgt
2 blanke

Suppleanter:

Johannes Faghtmann (1.-suppleant) 29
Laurits Bloch (2.-suppleant) 25
Youssef Abdul Kader (3.-suppleant) 19

Valg af revisor:

PWC valgt

Den nye bestyrelsen fra venstre. Helle Hansen, Peter Iversen, Keld Albretchsen, Erik Bløcher, Christina Madsen, Abdinasir Jama Mohamed, Mathias Ottesen Nielsen og førstesuppleant Johannes Fachtmann.

Den nye bestyrelsen fra venstre. Helle Hansen, Peter Iversen, Keld Albretchsen, Erik Bløcher, Christina Madsen, Abdinasir Jama Mohamed, Mathias Ottesen Nielsen og førstesuppleant Johannes Fachtmann.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-04 Juni side 4-6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data