Godt vejr betyder mere udeliv og mere oprydning

Den store, nyanlagte bypark i Gellerup blomstrer, og alt er grønt og indbydende

Med det gode sommervejr rykker mange beboere og besøgende udenfor og tager byparken i brug, sådan som det var hensigten. Men med den øgede brug af parken følger meget affald og mange ekstra arbejdstimer til renholdelse for driftspersonalet.

“Nu her hvor sommeren er kommet, oplever vi fra driftens side en stigende aktivitet med affaldsmængder. Beboerne er naturligvis mere ude, og vi får derved mere affald at håndtere. Vi bruger ca. to timer i gennemsnit pr. medarbejder om dagen på affaldshåndtering fordelt over hele året,” forklarer serviceleder i Toveshøj, Michael Sørensen.

Omregnet svarer det til 2.200 timer årligt, eller at fem medarbejdere bruger 10 timer dagligt året rundt på affaldshåndtering. Det koster afdelingen 770.000 kr. årligt. Dertil kommer et deltidsansat traktorhold, som kører affald med traktor-grab til containerne. De bruger 4-6 timer om ugen på affaldskørsel, hvilket bliver til ca. 1.100 timer årligt.
Samlet set anslår Michael Sørensen således, at der bruges i omegnen af 1 million kroner om året på affaldshåndtering i afdelingen.

Problemet med skrald består ikke kun af efterladte dåser, madaffald og slikpapir i byparken, men også af decideret affaldsdumping, hvor affald og skrot fra lejlighederne ender udenfor. Driften finder ofte affald, der er kastet ud over altanerne, eller storskrald, som sættes vilkårlige steder i området.

Driften har lavet forskellige initiativer for at komme problemet til livs. Man har optimeret mulighederne for at komme af med affald med nye affaldsskure på parkeringspladserne, ligesom man har øget antallet af affaldscontainere, hvor affaldet kan sorteres. Derudover har driften lavet en aftale med kommunen om to ugentlige afhentninger af storskrald.

Der er ansat blokambassadører, som byder nye beboere velkommen med oplysning om blandt andet affaldshåndtering, og der er søsat kampagner i særligt udfordrede opgange.

“Ud fra dette mener jeg, at vi fra driftens side har gjort en stor indsats. Men der skal mere til for at komme problemet til livs. Der er brug for en holdningsændring. Mange beboere har nemlig den opfattelse, at driften kun er til for at samle affald op og holde byparken og udearealerne rene,” siger Michael Sørensen.

Hvis det at holde udearealerne rene blev set som et fælles projekt, ville der være langt mere tid til andre opgaver, og det ville give afdelingen en stor besparelse; penge, som kunne bruges på huslejenedsættelse, bedre beboerservice eller på, at driften selv kunne løse nogle af de opgaver, som der bestilles håndværkere til.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-04 Juni side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2019-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data