Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2020 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken

  onsdag den 11. september kl. 19.00
  Sted meddeles senere
 • Afdeling 5, Toveshøj

  tirsdag den 17. september kl. 19.00
  i Tovshøjskolen
 • Afdeling 6, Holmstrup

  mandag den 16. september kl. 19.00
  i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2020 til godkendelse og årsregnskab for 2018 til forelæggelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige unumre i 2019)
  3. Valg til FAS (i afdelinger med ulige numre i 2019 – dog har afd. 4 valg til FAS hvert år jf. §8.2.2.)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken

  mandag den 23. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen

  mandag den 2. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken

  torsdag den 12. september kl. 19.00
  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 7, Hasselhøj

  tirsdag den 24. september kl. 19.00
  i fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 8, Drejergården

  tirsdag den 3. september kl. 17.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 10, Rødlundparken

  mandag den 9. september kl. 19.00
  på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgård

  lørdag den 28. september kl. 10.00
  i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg

  torsdag den 29. august. 19.00
  i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften

  tirsdag den 17. september kl. 19.00
  i afdelingen (sted annonceres senere)
 • Afdeling 15, Hasselengen

  tirsdag den 10. september kl. 19.00
  i fælleshuset Hasselhøj
 • Afdeling 16, Voldbækhave

  tirsdag den 10. september kl. 16.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 17, Højriisparken

  tirsdag den 10. september kl. 19.00
  i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby

  tirsdag den 17. september kl. 16.30
  i afdelingen (sted annonceres senere)
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget

  tirsdag den 17. september kl. 19.00
  torsdag den 19. september kl. 19, fælleslokale i bygning 12
  i afdelingen
 • Afdeling 21, Hasselager

  onsdag den 25. september kl. 19.00
  i cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
 • Afdeling 22, Sonnesgården

  mandag den 9. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 23, Skovhøj

  onsdag den 18. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 24, Skovhøj

  onsdag den 4. september kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken

  torsdag den 5. september kl. 19.00
  Sted annonceres senere
 • Afdeling 26, Kildeagervej

  mandag den 16. september kl. 19.00
  i fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 30, Pilevangen

  mandag den 23. september kl. 19.00
  i Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
 • Afdeling 31, Havnehusene

  onsdag den 25. september kl. 19.00
  Pakhusene, Aarhus Ø
 • Ikke bolighavende medlemmer

  torsdag den 19. september kl. 19.00
  Sted annonceres senere

Hvordan indsendes forslag?

Pr. mail:
Forslag sendes til e-mail: forslag[AT]bbbo[DOT]dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften. Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn,adresse og telefonnummer på forslagsstiller.
Pr. post:
Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2,8210 Aarhus V – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”. Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Forslagsblanket kan hentes på www.bbbo.dk.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med lige nummer her i det ulige årstal 2019 gælder valgene ét år. I afdelinger med ulige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.

Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-04 Juni side 7
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2019-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19 Thorsbjerg
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Søvangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 17 Drejer­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Skovhøj 24
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Øster­gårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Rød­lund­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 16 Senior­bo Voldbækhave
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Højriis­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Hasselengen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Gellerup­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Skovgårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Kildeagervej
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 16.30 Lyngby
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Borumtoften
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Skovhøj 23
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Bronzealdervænget (flyttet)
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Ikke bolighavende
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Hans Brogesparken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Pilevangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Hasselager
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 19 Havne­husene
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
 • kl. 10 Odinsgård
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2019
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data