Afd. 19: Nye studerende må vente 14 dage på at få nøglen

Afdeling 19 – Bronzealdervænget

Beboerne i Bronzealdervænget har besluttet at ændre ordning for vedligeholdelse

Bronzealdervænget, der udelukkende består af ungdomsboliger, besluttede på beboermødet at ændre vedligeholdelsesordning fra nuværende B-ordning til A-ordning. Dette betyder, at nye beboere fremover kan flytte ind i en nyistandsat lejlighed – til gengæld må de bruge de første 14 dage af lejeperioden på blot at kigge ind ad vinduet og se håndværkere gøre lejligheden i stand.

Gælder fra nytår

Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2020, og nuværende beboere påvirkes stort set ikke. De beholder den vedligeholdelseskonto, som tilhører hver lejlighed, og beboerne kan fortsat hæve penge fra vedligeholdelseskontoen til maling, tapet, gulvlakering mv.

Susanne Witting præsenterer forslag til ny vedligeholdelsesordning, som vedtages i en kældergang i Bronzealdervænget. Foto Ulrik Ricco Hansen

Susanne Witting præsenterer forslag til ny vedligeholdelsesordning, som vedtages i en kældergang i Bronzealdervænget.

Penge samler støv

Ungdomsboliger i Brabrand Boligforening skifter beboer efter 1,8 år i gennemsnit. Den korte boperiode får mange til ikke at bruge tid og kræfter på vedligeholdelse. Efterhånden har Bronzealdervængets beboere opsparet 1,3 millioner kroner tilsammen på vedligeholdelseskontoerne, mens en stor del af lejlighederne fremstår gamle og trætte.

Mange nye indflyttere undres over at flytte ind i en lejlighed med huller i væggene, lurvet tapet og slidte gulve.

Lejligheder skal funkle

Med den nye ordning vil lejlighederne altid være funklende hvide (normal-istandsat), når en beboer flytter ind. Da den nye ordning er billigere at administrere, og der ikke forventes huslejetab, når afdelingen bestiller håndværkere til renovering, vil ordningen på sigt give huslejenedsættelser. Administrationschef Susanne Witting, anslår at huslejen kan sænkes allerede på næste budget, dvs. billigere husleje fra 2021.

Mangler stort fællesrum

Bronzealdervængets boliger er konstrueret med små fællesrum på hver etage. Der er intet stort fælleslokale, og det giver problemer til for eksempel afdelingsmøder, hvor beboerne må stuves tæt sammen. Denne gang blev halvdelen af mødet afholdt stående ude på kældergangen, hvor Susanne Witting gennemgik regnskab, budget og konsekvenserne ved skift fra B- til A-ordning, når det gælder vedligeholdelse.

Både den nye og den kommende afdelingsbestyrelse arbejder for at udvide fælleslokalet i bygning 12’s kælder, og har allerede kontakt med arkitektfirma.

Budget og pizza var et stort hit.

Budget og pizza var et stort hit.

Populært budget

Efter økonomisk gennemgang ringede pizzabuddet på døren med en stor stak pizzaer.

”Må vi bruge stemmesedlen som bakke?”
”Nej, den skal bruges ved valg. Men I kan bruge budgettet som pizzatallerken,” svarede dirigenten, hvorefter administrationschefen lystigt delte ud af budgetsider.

”Så blev budgettet jo brugt til noget,” kommenterede tidligere afdelingsformand Mathias Ottesen.

Hunde og katte på besøg

Et forslag, der ivrigt blev diskuteret, var ændring i ordensreglement vedrørende hund og kat. Hidtil har beboere kunnet dække sig ind under, at de ikke holder hund, men blot har den på besøg. Også selvom det er i månedsvis.

Et forslag fra bestyrelsen om at tillade besøg i op til 14 dage ad gangen blev forkastet. Flere beboere mente, at det ville blive dyrt i administration og måske alligevel ikke hjælpe noget.
Susanne: ”Det kan tage op til et år, inden beboeren bliver sat ud, selvom beboeren bliver ved med at holde hund.”
Beboer: ”Jamen, hvorfor skal vi så bruge tid på at diskutere og stemme om det, når en typisk lejer kun bor her 1,8 år?”

Tidligere formand Mathias Ottesen opfordrer til at engagere sig i beboerdemokratiet.

Tidligere formand Mathias Ottesen opfordrer til at engagere sig i beboerdemokratiet.

Valg

Kandidater til afdelingsbestyrelsen præsenterede sig kort:

Emma Ree Kristensen startede som suppleant i januar bestyrelsen og vil gerne følge op på udendørsprojektet.

Gorm Kallestrup Henningsen vil gerne sætte præg på retning for afdeling og udendørs. Arbejder med bygninger og anlæg.

Mads Emil Mølgaard Strømfeldt har været suppleant et halvt år og i bestyrelsen nogle uger. Især vil han arbejde for, at fællesrummet udvides. Har boet der to år.

Mark Rasmussen er elektrikerlærling, kender noget til bygninger – interesseret i udvidelse af fællesrum.

Stemmerne blev: Emma 24, Gorm 20, Mads 18, Mark 10 stemmer som 1.-suppleant.
2.-suppleant: Signe Lyngsø.
3.-suppleant: Anna Due Rasmussen.

Valg til Skræppebladet: Journaliststuderende Anna Due Rasmussen.
Valg til FAS Nord: Mads melder sig.
Valg til aktivitetsudvalg (arrangementsudvalg): Emma, Dennis, Albert.
Udvalget vil gerne op på fire faste arrangementer om året. Gorm melder sig. Udvalget er stadig åbent.

Eventuelt for meget for varme

En beboer berettede, at han de sidste tre år har fået penge tilbage for aconto-varme svarende til 345 kr. i huslejenedsættelse hver måned.

Mathias og dirigent Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen mente, at dette var en oplagt opgave for den nye afdelingsbestyrelse. Mads supplerede: ”Man kan skrive til administrationen og bede om at få acontobeløbet sat ned. Det har jeg fået.”

Afdeling 19, Bronzealdervænget, Aarhus V

128 ungdomsboliger

Huslejestigning: 3 %
Husleje pr. m2: 939 kr. pr. år

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data