Afd. 23: Budgettet i Skovhøj skal sendes ind til Tilsynet

Afdeling 23 – Skovhøj

En enkelt post blev nedstemt på mødet

Ifølge formand Benny Pedersen fungerer det fint i afdelingen. Plænerne vedligeholdes pænt, storskraldordningen fungerer, men skråninger og buske kan trænge til eftersyn. Der er også ønske om en robotstøvsuger. Til sidst roste Benny driften for at være gode til at samle affald. Efter denne korte beretning blev den enstemmigt godkendt.

Benny Pedersen fra dengang Skræppen besøgte afdeling 23 for at se den ”Med Andre Øjne”.

Benny Pedersen fra dengang Skræppen besøgte afdeling 23
for at se den ”Med Andre Øjne”.

Budget for 2020

Så kom de til noget mere alvorligt. Afdelingen står nemlig til en huslejestigning på 1,7 % for 2020. En af grundene til det er, at der er en forhøjelse af vedligeholdelseskontoen på 8 kroner pr. m2. Det var der kritik af fra nogle af beboerne, da de mente, at de havde boet i afdelingen så længe, at de allerede havde sparet mange penge op. Det betød også, at der blev stillet ændringsforslag til budgettet.

Forslaget gik ud på, at netop denne stigning ikke skulle vedtages. Det blev der så stemt om. Og det blev tæt.
18 stemmer for, 16 stemmer imod, og otte undlod at stemme. Det blev dermed stemt igennem. Fordi forslaget blev fremlagt på selve møde, så er boligforeningen nødt til at sende budgettet til Tilsynet i Aarhus Kommune, der skal afgøre, om budgettet kan godkendes.

Forslag

Der var syv forslag til mødet. De fleste handlede om præciseringer med hensyn til ordensreglementet. De beslutninger, der blev taget, kan ses på Brabrand Boligforenings hjemmeside.
Men noget af det, der blev besluttet, var, at der skulle indkøbes en hjertestarter til afdelingen.

Valg

Der skulle selvfølgelig vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen.Her blev Poul Andersen valgt som medlem, men der var ingen, der ønskede at opstille som suppleant.
Der var heller ikke nogen, der var interesseret i at være medlem af Skræppens redaktion, men de fik dog valgt Freddy Werner til repræsentant for FAS Syd.

Til sidst blev der snakket om vand i postkasserne, som driften lovede at kigge på, og høje temperaturer i pulterrum. Det kigger afdelingsbestyrelsen på.

Afdeling 23, Skovhøj

To- og trerums lejligheder
64 boliger
Alle boliger er seniorboliger, som fortrinsvis udlejes til personer over 55 år uden hjemmeboende

Huslejestigning 1,7 % (før Tilsynet)
Husleje pr. m² 997 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data