Afd. 5: Nu kan renove­ringen af Tousgårdsladen endelig gå i gang

Afdeling 5 – Toveshøj

Efter lang sagsbehandlingstid er håndværkere rykket ind i Laden, og arbejdet med at omdanne den til nyt beboerhus kan endelig gå i gang

Det er snart længe siden, at det på et beboermøde blev besluttet, at der ikke skulle bygges et nyt beboerhus i Toveshøj, men at det nuværende beboerhus Laden skulle renoveres i stedet.
Men allerede i 2011 blev der, i forbindelse med helhedsplanen for Toveshøj og Gellerup, afsat penge til beboerhuse i både Gellerup og Toveshøj.

Anett er meget lettet over, at renoveringen af Laden endelig er ga?et i gang.

Anett er meget lettet over, at renoveringen af Laden endelig er ga?et i gang.

Bygningen stammer fra 1873 og er igennem tiden blevet brugt til beboerhus, fester, bingo, fællesspisning og cykelværksted og det har endda rummet et mikrobryggeri.
Selvom pengene til renoveringen er fundet, og arkitektkonkurrencen er afsluttet, har Laden stået tom siden 1. januar 2019. Her skulle arbejdet være begyndt.

Selvom det stået tomt, har der stadig været udgifter forbundet med huset, f.eks. vand og varme. Afdelingsformand Anett S. Christiansen regner med, at det har kostet 20-25.000 kr., at Laden har været lukket.

Trægulvet er fjernet og væggene er bare. Væggen forrest til højre skal fjernes, sa? lige nu er det farligt at befinde sig ved den.

Trægulvet er fjernet og væggene er bare. Væggen forrest til højre skal fjernes, sa? lige nu er det farligt at befinde sig ved den.

Beboerindragelse hele vejen

Anett forklarer, at hun har været glad for, at beboerne har været så meget inddraget i udformningen af projektet. Beboerne har været på busture for at se på andre beboerhuse, og de har været til workshops.
”Vi har brugt så meget energi på vores grundige forarbejde, fordi vi ville fremtidssikre Laden 50 år frem.”

Usædvanlig lang behandlingstid

Boligforeningen ansøgte om godkendelse af skema B allerede i maj 2018. Godkendelsen er først kommet i starten af november i år. Og det er, ifølge boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, utroligt lang tid.

Nu hvor tilladelsen er kommet, så er Anett virkelig lettet. Huset har stået tomt så længe og hun kan endelig fortælle sine beboere, at nu sker der faktisk noget.
Om cirka 14 måneder står huset klar. Her vil være vas-keri, møderum, værksteder, en stor sal, køkken og et opholds- og aktivitetsområde. Det bliver spændende at følge udviklingen.

Dette er en del af en længere artikel om hele forløbet omkring Laden. Resten af artiklen kan du læse på www.skraeppebladet.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-08 December side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Laden står tom
    Afd. 5: Nu kan renove­ringen af Tousgårdsladen endelig gå i gang
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data