Opbakning til nye sam­arbejds­former i beboer­demo­kra­tiet

Fem nye fagudvalg blev vedtaget af boligforeningens repræsentantskab

Mandag den 25. november mødte 72 medlemmer af boligforeningens repræsentantskab op til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det blev holdt i kantinen i boligforeningens nye administrationsbygning i Gellerup.

Formålet med mødet var at tage stilling til et forslag om at etablere fem nye fagudvalg samt et koordineringsudvalg i boligforeningens organisation.

Halvt års forberedelse

I sommer blev der på boligforeningens ordinære repræsentantskabsmøde nedsat et syv mand stort repræsentantskabsudvalg. Det fik til opgave at arbejde videre med et forslag om, at der under boligforeningens repræsentantskab skulle nedsættes fire fagudvalg.

Undervejs i arbejdet nåede syv-mandsudvalget frem til at foreslå, at der skulle nedsættes fem fagudvalg.

Det er udvalg for økonomi og organisation, udlejning og til/fraflytning, demokrati, kommunikation og uddannelse, drift og teknik samt nybyggeri og renoveringer. Derudover blev det foreslået, at der skal nedsættes et koordineringsudvalg, som kan være med til at sikre implementeringen af fagudvalgenes arbejde.

Ideen med de mange fagudvalg er at inddrage beboerdemokratiet mere i boligforeningens arbejde, så det kan være med til at inspirere og samarbejde med foreningsbestyrelsen om at fastlægge rammer og regler for de forskellige politikker i Brabrand Boligforening.

Lene Olm har været med til at udarbejde forslagene.

Lene Olm har været med til at udarbejde forslagene.

Opfordring til at trække forslag

Repræsentantskabsmødet lagde ud med først at skulle behandle et ændringsforslag, der var stillet af beboerrepræsentanterne fra Sonnesgården samt suppleant i foreningsbestyrelsen Johs Faghtmann. Forslaget var en opfordring til syv-mandsudvalget om at trække hele det samlede forslag om nye udvalg.

Efter nogen diskussion om, hvordan forslaget fra Sonnesgården overhovedet skulle tolkes, blev det nedstemt med stort flertal. Derefter fortsatte mødet med dagsordenen og behandlingen af forslagene.

Hug en hæl og en tå

Fra foreningsbestyrelsen var der fremsendt en række ændringsforslag til udvalgets arbejde, som skulle behandles af repræsentantskabet. Et forslag lød, at der ikke skulle nedsættes et udvalg for nybyggeri og renoveringer, men et stort flertal af repræsentantskabet ønskede at opretholde sådan et udvalg.

Næste ændringsforslag lød, at der ikke skulle etableres et koordineringsudvalg, fordi det risikerede at kunne blive en slags skyggebestyrelse. Et stort flertal af repræsentantskabet var enig i dette, så der kommer ikke noget koordineringsudvalg.

Derudover stillede foreningsbestyrelsen ændringsforslag om, at der minimum skal kunne udpeges fem medlemmer, før et udvalg kan etableres, og at medlemmer af foreningsbestyrelsen ikke må sidde i fagudvalgene, men godt deltage i møder med dem. Begge ændringsforslag blev vedtaget, og der blev også nikket ja til, at repræsentantskabet var klar om, at hvis der er udgifter i forbindelse med fagudvalgenes arbejdet, så kan det først komme på budgettet i 2021.

14 dage til overvejelse

Efter næsten tre timers møde med en hel del diskussion var alle ændringsforslagene behandlet og enten vedtaget eller forkastet. Og så var det tid til at stemme om det samlede forslag om at nedsætte fem fagudvalg under repræsentantskabet.

Forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal. Og repræsentantskabets medlemmer blev sendt hjem med en frist på 14 dage til at overveje, hvilke fagudvalg man måtte ønske at melde sig til.

På Skræppebladets hjemmeside kan du senere i december læse, hvordan de nye udvalg kommer til at se ud, når repræsentantskabets medlemmer har meldt tilbage.

Der er kommet en længere begrundelse fra beboerne fra Sonnesgården, der ønskede at trække forslaget, som du kan læse her

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-08 December side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data