Afd. 4: Hård kritik af projektafdelingen fra Gellerup­parkens bestyrelse

Afdeling 4 – Gellerupparken

Afdelingsbestyrelsen er klar til at rejse krav om erstatning for dårlig byggeledelse

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse er så utilfreds med den renovering, der er ved at være afsluttet i de to blokke på Gudrunsvej, at bestyrelsen vil tage kontakt til en uvildig byggesagkyndig, som kan gennemgå lejlighederne for fejl og mangler. Og afdelingsbestyrelsen forbeholder sig ret til at lægge sag an mod boligforeningen for dårlig byggeledelse samt at gøre erstatningskrav gældende.

Det blev besluttet på et afdelingsbestyrelsesmøde den 16. januar, hvor kritikken og utilfredsheden med renoveringen og den måde, den er foregået på, blev udtrykt og referatført.

Et eksempel er, at det har været umuligt for byggeudvalget at få et referat af det seneste møde, som blev holdt den 10. december – på trods af flere rykkere fra byggeudvalgsformand Youssef Abdul Kader. Ligeledes har udvalget ikke kunnet få lov til at se og kommentere tegninger over de løsninger, der er tænkt til forpladserne ved B7, Gudrunsvej 68-76. De bliver nemlig anderledes udformet end det, der var tegnet i arkitektkonkurrencen, fordi den nye ghettoaftale har ændret forudsætningerne for, hvad der kommer til at ske fremadrettet på arealer rundt om blokken.

Formandskabet i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse havde en hård aften og måtte ofte stikke hovederne sammen under afdelingsmødet.

Arkivfoto: Youssef Abdul Kader (i midten)
taler med afdelingsformand Abdinasir Jama Mohamed under afdelingsmøde.
Fra Skræppebladet 2017: “Gellerupparken nedstemte budgettet”

Ingen lyd fra byggeleder

Byggeudvalget har haft udfordringer med byggelederen, som udover ikke at have afleveret referatet heller ikke har overholdt aftaler og er blevet væk fra en fremvisning uden afbud, fortæller Youssef Abdul Kader.

Renoveringen af de to pilotblokke i Gellerupparken er om kort tid afsluttet. Beboerne i nummer 76 på Gudrunsvej er ved at flytte ind i opgangen, hvor der er bygget nye tilgængelighedsboliger i sydgavlen. Og i nordgavlen i nummer 68 kan de genhusede beboere snart vende hjem.

På afdelingsbestyrelsesmødet blev der også rejst kritik af Brabrand Boligforenings direktør, Keld Laursen, som ikke har fundet tid til at afholde et møde med byggeudvalget og projektlederen indenfor de seneste to måneder, hvor boligforeningen har været uden projektchef.


Svar på kritik

Keld Laursen kommenterer skriftligt kritikken i Skræppeblæadet februar 2020.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-01 Februar side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Byggeudvalgs/shy;møde
  Afd. 4: Hård kritik af projektafdelingen fra Gellerup­parkens bestyrelse
 • Møde i afdelings­bestyrelsen
  Afd. 4: Hård kritik af projektafdelingen fra Gellerup­parkens bestyrelse
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data