Bofælles­skaber hitter – hos alle aldersgrupper

Unge og ældre flytter i disse år ind i nye, moderne former for bofællesskaber, hvor godt socialt samvær og hjælp til stort og småt letter hverdagen

Gode naboer, nem aftensmad og børnepasning lige i nærheden. Et godt fællesskab kan lette en travl hverdag, og forskellige moderne bofællesskaber skyder op mange steder i disse år.

”Vi kan se, at det bobler rundt omkring,” udtalte professor på Statens Byggeforskningsinstitut Claus Bech-Danielsen til Berlingske for nylig. Han mener, at interessen for bofællesskaber kan være et modtræk til den øgede individualisme, som har hersket i samfundet de seneste mange år.

For børnefamilier giver bofællesskabet jævnaldrende naboer, legekammerater til børnene, nem pasning og mulighed for at deles om madlavning og opvask.
Men børnefamilierne er ikke de eneste, der høster frugten af fællesskabets glæder. Også ældre generationer har set potentialet i et godt fællesskab. Her giver bofællesskabet godt socialt samvær, gode venner, mindre ensomhed og hjælp til indkøb og madlavning.

Ikke som i 60’erne og 70’erne

Moderne bofællesskaber antager mange former og giver vidt forskellige muligheder for deltagelse i fællesskabet.

Ifølge Marie Stender, der er forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet, er motivationen for nutidens bofællesskaber langt mere praktisk end tidligere tiders ideologisk drevne oprør mod kernefamilien.

”Det er mere det her med, hvordan man kan lette de praktiske ting med at købe ind og lave mad og også om at have legekammerater til børnene lige i nærheden. Det handler om de praktiske fordele og selvfølgelig også det sociale fællesskab,” fastslår hun.
Der er altså langt fra nutidens bofællesskaber til 60’erne og 70’ernes traditionelle bofællesskaber.

Og muligheden for at trække sig tilbage i sit eget hjem med mulighed for at vælge fællesskabet til giver en fleksibilitet i de moderne bofællesskaber, som mange nok ville savne i et traditionelt bofællesskab.

Seniorbofællesskaber er kommet for at blive

I Brabrand Boligforening har vi flere seniorbofællesskaber. Et af dem er Sonnesgården i Aarhus C.
Her bor Ingelise Christensen og Jytte Rasmussen. De fremhæver flere aspekter ved bofællesskabet, som de sætter pris på.

”Det sociale er meget vigtigt. I starten er det måske afdelingens placering i Aarhus C, der talte mest, men fællesskabet vokser. De fleste er med i fællesskabet i større eller mindre grad. Vi har mange forskellige aktiviteter, så der er noget for alle,” siger Ingelise Christensen.

Jytte Rasmussen gik målrettet efter en bolig i Sonnesgården og en 55+-afdeling.

”Da jeg skulle flytte fra min midtbylejlighed, var det faktisk det eneste sted, jeg søgte. Jeg var træt af at bo med unge i opgangen, og det sociale blandt jævnaldrende spillede også ind.”

Efter et besøg i afdelingen var Jytte ikke i tvivl.

”Det var det sociale miljø, der gjorde, at jeg valgte afdelingen. Folk var så venlige. Jeg overvejede at købe en lejlighed, men det var klart det sociale, der gjorde udslaget.”

I forhold til det sociale understreger Ingelise Christensen, at byggeriets udformning spiller en rolle. I Sonnesgården skal alle ind ad samme indgang og passerer hinanden på deres vej op til deres lejlighed eller fællesarealerne i stueetagen.

”Det, at man naturligt møder naboer, og at der er sat plads af til fællesskab, er godt tænkt og en god kvalitet,” siger hun.

Nyt bofællesskab skyder op på Aarhus Ø

Med Generationernes Hus på Aarhus Ø forsøger Brabrand Boligforening sig nu med en ny form for bofællesskab. Som navnet antyder, er tanken, at flere generationer skal bo dør om dør og udnytte de muligheder, det giver i dagligdagen.

Den ældre nabo kan holde øje med børnene, hvis mor skal ud og handle. Til gengæld handler hun også ind for naboen, og måske aftaler de at spise sammen den dag.

På samme måde som Sonnesgården er Generationernes Hus med sine to boformer – naboskabet og fællesskabet – og sine mange fællesarealer formet på en måde, der støtter op om fællesskabet både ude og inde.

Vigtigt med social bæredygtighed

”Vi mener, at en af de vigtigste grundsten for det almene byggeri er at skabe inspirerende rammer for gode fællesskaber og samvær mellem mennesker – unge som gamle,” siger Keld Laursen, som er administrerende direktør i Brabrand Boligforening.

”Det gør vi blandt andet ved at udvikle nye boligtyper, som giver rum til moderne former for fællesskaber, flere familieformer og forskellige livssituationer. Nye former for fællesskaber er samtidig med til at skabe en større social balance og en mere mangfoldig by.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-04 Juni side 14-15
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data