Afd. 26: Husleje­stigning i afdeling 26

Afdeling 26 – Kildeagervej

På trods af corona har bestyrelsen bedrevet en hel del

I afdeling 26, Kildeagervej var 14 boliger repræsenteret, og på grund af corona var en af dem repræsenteret via en fuldmagt. Ifølge formand Maja Olesen har bestyrelsens arbejde, ligesom resten af verden, været berørt af pandemien. Alle korrespondancer har foregået på mails i stedet for personligt fremmøde, og bestyrelsesmøderne er først genoptaget i juni. Maja fortalte i bestyrelsens redegørelse blandt andet om, at beboere med husdyr fra næste husleje ikke længere opkræves 30 kroner for dyrehold. Udgiften bliver i fremtiden afholdt af afdelingen. Linjen om opkrævning fjernes fra ordensreglementet.

Legehuse

Legehusene i afdelingen er blevet fjernet, da de var i meget dårlig stand. Afdelingen er gået i gang med at indhente tilbud på et klatretårn med faldunderlag, som skal erstatte de to sandkasser for enden af nummer 131.

Storskrald

Der har tidligere været problemer med affald ved de nedgravede affaldsbeholdere, men det er de sluppet af med, efter at de har oprettet en storskraldsplads på gæsteparkeringspladsen. Der er desværre nogle, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne for, hvordan storskrald skal afleveres – haveaffald, europaller og farligt affald så som maling.
– Pap må kun placeres til storskrald, hvis det foldes og bindes i bundter.
– Pap skal alternativt rykkes i stykker og smides i en af de to nedgravede affaldsbeholdere til papir og pap.
– Man skal være opmærksom på, at pappet ikke kommer til at sidde på tværs i toppen af affaldsbeholderen.
Når containeren på gæsteparkeringen er malet, vil vi få opsat et skilt med reglerne for storskrald.

Lokalplan

Ejeren af Kildeagervej 150, området og det gamle hus overfor afdelingen er sammen med Århus Kommune i gang med at udarbejde en lokalplan for området, som der kan læses om på hjemmesiden for Kolt-Hasselager fællesråd: http://kolthasselager.dk/?p=964.
Her kan beboerne få medindflydelse ved at gå ind på https://deltag.aarhus.dk/hoering og deltage i den offentlige høring.

Stofaaftale

Bestyrelsen har valgt at fortsætte kontrakten med Stofa, da det ikke kan betale sig at komme ud af aftalen, før anlægget, som Stofa har betalt, er betalt af. De har et års opsigelse og kan derfor komme ud af den fra april 2022.

Varmetab fra teknikskurene

Teknisk chef for boligforeningen Ole Hvid fremlagde et løsningsforslag til udbedring. Bestyrelsen samarbejder med ham for at finde ud af priser og beregninger.

Aktiviteter

Til sidst blev beboerne gjort opmærksom på, at hvis de havde forslag til aktiviteter, så skulle de endelig gå til bestyrelsen, da der er penge til det.

Budget

Administrationschef Susanne Witting fremlagde afdelingens budget for 2021. Det blev godkendt, selvom beboerne får en stigning på 3 %.

Forslag

Der var hele 12 forslag på dagsordenen og megen debat frem og tilbage.
Alle forslag på nær to blev vedtaget. Forslaget om oprettelse af cykelstativer ved bogrupperne blev forkastet, og forslaget om at forbyde husdyrhold var der heller ikke flertal for.

Valg

Der skulle også vælges bestyrelsesmedlemmer plus suppleanter. Andreas Torp Hammer genopstillede og fik 5 stemmer og blev dermed 1.-suppeant, Michela Kjær havde forinden mødet oplyst, at hun ønskede at stille op til bestyrelsen, og hun fik 12 stemmer.
Louise Nejst genopstillede og blev valgt til både FAS og Skræppebladet.

Til sidst blev der udtrykt ønske om en sommerfest. Så det bliver spændende, om det bliver muligt at afholde næste år.

Afdeling 26, Kildeagervej

Adresse: Kildeagervej, 8361 Hasselager

Huslejestigning 3 procent
75 boliger
To, tre og fireværelses rækkehuse i to plan
Gennemsnitlig leje pr. m² 970 kroner

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-06 Oktober side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data