Særlige tider kræver særlige løsninger

Coronaepidemien har sat sine tydelige spor mange steder – også hos boligforeningen. Her har den blandet andet betydet, at en række afdelingsmøder er blevet udskudt, mens andre er afholdt på nye måder

August og september er altid travle måneder i boligforeningen, da der afholdes afdelingsmøder i alle vores afdelinger. Møderne er lovpligtige, fordi det er her, beboerdemokratiet f.eks. skal tage stilling til, hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen og i repræsentantskabet. Det er også her, det budget skal godkendes, som Brabrand Boligforening har lagt for det kommende år.
I år har den normale travlhed været afløst af usikkerhed om, hvordan møderne har kunnet afholdes forsvarligt og opfylde skiftende udmeldinger om forsamlingsforbud, afstandskrav m.v.

Afholdelse eller udskydelse?

Hvordan og hvilke afdelingsmøder der har kunnet afholdes, har været det store spørgsmål de seneste måneder. Ledelsen og afdelingssekretariatet har løbende holdt sig opdateret om Boligministeriet og BL’s udmeldinger om afholdelsen af efterårets afdelingsmøder. Herfra lød det, at afdelingsmøder måtte aflyses eller udskydes, så længe forbud mod større forsamlinger var gældende.

Hvilke afdelingsmøder der skulle udskydes, blev besluttet ud fra, om antallet af potentielle deltagere overskred forsamlingsforbuddet, samt om der var tale om en afdeling med en overvægt af beboere i risikogruppen. Resultatet blev, at 11 afdelinger har måttet udskyde møderne.

Det har dog ikke været problemfrit at udskyde afdelingsmøderne, da lovgivningen kræver, at der hvert år afholdes ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, hvor afdelingens budget godkendes. Dette møde skal desuden afholdes senest tre måneder før næste regnskabsårs begyndelse. En regel, som det i år ikke har været muligt at efterleve. For at imødekomme denne problemstilling har Boligministeriet givet foreningsbestyrelsen midlertidig beføjelse til at godkende budgetterne for de afdelinger, hvor afdelingsmødet ikke har kunnet afholdes.

Denne beføjelse har dog kun været gældende for afdelinger, hvor der i budgettet er varslet en huslejestigning på under 2 procent. I Skovgårdsparken og i Holmstrup er den varslede huslejestigning over 2 procent, så her har man i stedet lavet en urafstemning til godkendelse af budgettet, hvor beboerne så har kunnet afgive deres stemme skriftligt.

Nye tiltag og midlertidige regler

Det har været en svær øvelse både at sikre, at så mange afdelingsmøder som muligt er blevet afholdt med så mange deltagere som muligt, og samtidig overholde forsamlingsforbuddet og de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Det har derfor været nødvendigt med en række nye tiltag for at sikre alle lige mulighed for at få deres stemme hørt. Det har undtagelsesvis været tilladt at stemme med fuldmagt, så de beboere, der ikke har kunnet deltage i afdelingsmødet, har kunnet stemme via en nabo. Dette initiativ er sat i værk for at begrænse antallet af deltagere og sikre, at særligt coronasårbare beboere har kunnet blive hjemme og stadig stemme. Samtidig har vi opfodret til, at kun én person pr. husstand har deltaget i møderne.

Derudover blev der indført tilmelding til afdelingsmøderne for at kende antallet af deltagere og på den baggrund vurdere, hvor mødet kunne afholdes med forsvarlig plads mellem deltagerne – og i sidste ende om mødet overhovedet har kunnet afholdes forsvarligt.

Desværre har coronarestriktionerne også medført, at mødedeltagerne i år har måttet se langt efter smørrebrødet og den øvrige forplejning, da mange afdelingsbestyrelser har fravalgt dette for at undgå smittespredning. Det har med andre ord været et anderledes efterår, hvor ”plejer” har måttet vige pladsen i en større sags tjeneste.

Der indkaldes i øjeblikket til afdelingsmøder i de 11 afdelinger, hvor møderne har været udskudt. Om det lykkes at afholde dem, bliver alene afgjort af, hvordan coronasituationen udvikler sig i Aarhus.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-06 Oktober side 8-9
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data