Tousgårdsladen – renove­ring med fokus på bevaring

Igennem det seneste års tid har Tousgårdsladen – ofte blot kaldet Laden – været under renovering, og efterhånden begynder der at tegne sig et billede af, hvordan det nye beboer- og sundhedshus i Toveshøj kommer til at tage sig ud, når det står færdigt i løbet af første halvår 2021

Da det for flere år tilbage blev besluttet, at der skulle gøres noget ved Tousgårdsladen, var tanken oprindeligt at opføre et helt nyt beboer- og sundhedshus. Imidlertid var der kræfter i afdelingsbestyrelsen i afdeling 5, som foreslog at renovere og udvide det gamle og eksisterende beboerhus i stedet for at rive det ned og bygge et nyt.

Det har betydet, at Tousgårdsladen nu er i fuld gang med at blive renovereret med stort fokus på at bevare den kulturhistoriske fortælling om dengang, hvor Tousgården var det største landbrug på egnen. Og med stor respekt for mange af bygningens oprindelige træk fra opførelsen i 1873, hvor den i mange år fungerede som lade og staldbygning for Tousgården.

Konkret ses det ved, at mange af elementerne fra den eksisterende bygning og arealet omkring den vil blive bevaret og genanvendt – for eksempel vil tømmerkonstruktionen og nogle af de gamle murværksdetaljer blive fremhævet, og i gårdrummet vil vandpumpen indgå i det nye hus.

Brabrand Boligforening er bygherre på Tousgårdsladen, mens Pluskontoret Arkitekter A/S er bygherrerådgiver. Den udførende entreprenør er PN Tømrer & Byggefirma A/S.

Brabrand Boligforening er bygherre på Tousgårdsladen, mens Pluskontoret Arkitekter A/S er bygherrerådgiver. Den udførende entreprenør er PN Tømrer & Byggefirma A/S.

Hvad er status på renoveringsprojektet?

I skrivende stund er projektet i udførelsesfasen, hvilket betyder, at håndværkerne er ved at lukke huset, så det slutter tæt for vind og vejr. Der er sat vinduer i, og der er etableret tæt undertag. Dette forventes afsluttet inden vinter, så håndværkerne kan gå i tørvejr indvendigt i huset og lægge gulve, male, lave vægge, installationer, inventar m.v.

Helt overordnet er huset bygget op omkring fire temaer: To sale bestående af en stor og en lille sal, som kan slås sammen. Salene kan for eksempel bruges til forskellige former for bevægelse, fester og store møder.

Værksteder: Et sy- og et træværksted. Mad og fællesskab. Et semiprofessionelt køkken og et caféområde udgør hjertet i bygningen og skal understøtte det i forvejen store engagement og fællesskab, der er og længe har eksisteret i afdeling 5. Sundhed. Der er mødelokaler, som også er indrettet som sundhedsrum. Her kan sundhedsfaglige funktioner som eksempelvis sundhedsplejerske, fysioterapeut, diætist eller fodterapeut blive inviteret indenfor i huset og udføre deres rådgivning og behandlinger.

Det gamle beboerhus’ hovedbygning vil først og fremmest bestå af caféområde og køkken, mens de to nye tilbygninger er indrettet til sale og værksteder. Fællesvaskeriet bliver flyttet ind i den gamle sal, mens sundhedsområdet ligger der, hvor håndbryggerlauget tidligere bryggede øl. Overetagen, som ligger ovenpå køkkenet og fællesvaskeriet, kommer til at indeholde mødelokaler og et område forbeholdt små møde- og lektierum som blandt andet kan bruges til lektiecafé. Beboerrådgivningen flytter også tilbage til Laden, og bestyrelsen får et møderum.

Udendørsarealerne bliver renoveret og forbundet med den nye bypark. Ud mod Edwin Rahrsvej bliver der etableret et antal parkeringspladser, og den gamle gårdhave bliver reetableret og her bliver Verdenshavernes polytunneller sat op. Renoveringsarbejdet forventes afsluttet i maj/juni 2021.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-06 Oktober side 10
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data