Afd. 10: Opbakning til to hunde pr. lejemål i Rødlundsparken

Afdeliong 10 – Rødlundparken

Trods utraditionelt setup forløb afdelingsmødet i Harlev i god ro og orden som altid

Afdelingsformand Aase Asmus Christensen bød velkommen med mundbind, men satte sig under beretningen.

Afdelingsformand Aase Asmus Christensen bød velkommen med mundbind, men satte sig under beretningen.

Andre steder ville et forslag om hundehold kunne resultere i højrøstede diskussioner på et beboermøde. Men sådan er det ikke i Rødlundsparken. Her var beboerne i stort overtal enige om, at de mange års gode erfaringer med, at beboerne gerne må holde en hund, har været så positive, at man godt tør sætte antallet af hunde op til to hunde pr. lejemål.

En lille snes beboere havde tilmeldt sig det udsatte beboermøde, der blev holdt 22. oktober, sædvanen tro på Næshøj Lokalcenter. Alle mødets deltagere bar mundbind fra indgangen i cafeen og hen til bordet, hvor bindet kunne fjernes igen, når man sad ned.

Afdelingsformand Aase Asmus Christensen bød velkommen, og Rene Skau Bjørnson blev som altid valgt til dirigent. Han gav straks ordet tilbage til Aase, der holdt beretningen for året, der er gået. Der er blandt andet blevet arbejdet med at forbedre forholdene for at parkere biler, en opgave, der blev stillet på sidste års beboermøde. Desværre har covid-19 været skyld i, at det har været svært at få de nødvendige de informationer, så det er en opgave, der stadig arbejdes med.

Andre emner var blomsterenge, der afblomstrer for hurtigt. Udfordringer med indhegnede affaldspladser, som foreløbig er blevet løst af driftspersonalet, men som nu afventer nye planer om, hvad der skal ske. Fælleshusets nye udlejningsregler med enkeldagsreservationer har været en stor succes, også selv om coronaen har påvirket udlejningen, kunne Aase berette.

Individuel Stofa-aftale

Aftalen med Stofa bliver individuel fra 1. marts 2021. Fra da af står det enhver beboer frit at vælge Stofa fra, hvis man ønsker det. Beboerne skal dog være opmærksomme på, at regningen overgår til at skulle betales kvartalsvis forud direkte til Stofa i stedet for over huslejen.

Nye køkkenvinduer er på programmet i etape et, to og tre i 2021. De dårligste vinduer bliver udskiftet først. Der er afsat 2,2 millioner kroner til opgaven, forklarede Aase og afslørede, at det var en af årsagerne til den varslede huslejestigning.

Rødlundsparkens bestyrelse siddende, så mundbindet kunne blive af. Fra venstre Kristian Liljegren, Lene Gjørup, Aase Asmus Christensen og Søren Lange. Birte Kjær Günzel var fraværende.

Rødlundsparkens bestyrelse siddende, så mundbindet kunne blive af. Fra venstre Kristian Liljegren, Lene Gjørup, Aase Asmus Christensen og Søren Lange. Birte Kjær Günzel var fraværende.

Lille huslejestigning

Budget og regnskab er på grund af coronasituationen i år vedtaget af foreningsbestyrelsen. Men beboermødets deltagere fik en orientering om, at regnskabet for 2019 viste overskud på 875.098 kroner. Mens budgettet for 2021 ender med et underskud på omkring 100.000 kroner, hvilket giver en stigning på 0,7 procent.

Ud over forslaget om dobbelt hundehold var der også et forslag om en ændring af en formulering i vedligeholdsreglementet, så beboerne fremadrettet kan nøjes med at kontakte Servicecenter Harlev i stedet for at bestille en professionel rådgiver, hvis man vil få rådgivning om gulvbehandling.

Lynvalg af bestyrelse

Punktet valg var hurtigt overstået. Aase Asmus Christensen, der har siddet i bestyrelsen siden afdelingens start i 1989, var parat til endnu en tørn. Og Birte Kjær Günzel, der var fraværende, havde givet skriftligt tilsagn. Begge blev genvalgt. Der blev ikke fundet nogen suppleanter.

Rødlundparken

Afdeling 10 · 233 lejemål · ­Harlev J

Huslejestigning 0,7 procent
Lejligheder og rækkehuse heraf 24 ungdomsboliger
Gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 967 kr.
Gennemsnitlig husleje pr. m² ungdomsbolig: 886 kr.
Adresse: Rødlundvej og Næshøjvej, 8462 Harlev

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-07 November side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data