Afd. 25: Øster­gårds­parken skal have to årlige arbejdsdage for at spare på driften

Afdeling 25 – Østergårdsparken

Installeringen af nye varmepumper går planmæssigt

Da Østergårdsparken ikke har sit eget fælleshus, så foregik afdelingsmødet i Æblehavens selskabslokale. På grund af corona kunne beboerne vælge at give en fuldmagt, og det havde tre beboere benyttet sig af. De 16 hustande, som var mødt op, kunne høre formand Christina Madsen fortælle om årets gang i afdelingen.

Det største tema er helt klart varmepumperne, hvor arbejdet er i fuld gang. Derfor var driftschef Ole Hvid også mødt op for at fortælle mere om det.

Men i Christinas beretning var der også fokus på de nye legepladser. På grund af corona har de ikke kunnet indvie dem, men det ser ud til, at børnene er glade for dem.

Formand Christina Madsen i Østergårdsparken.

Formand Christina Madsen i Østergårdsparken.

Arbejdsdage

Christina Madsen introducerede beboerne for et nyt tiltag. Nemlig to årlige arbejdsdage – en om efteråret og en om foråret. Det gør de for at spare penge på driften. Bestyrelsen håber, at beboerne vil tage godt imod initiativet. Det kan ikke ses på budgettet for 2021, men nok for årene efter.

På grund af besparelser i driften vil bestyrelsen fremover dele Skræppebladet og andre informationer ud. I den forbindelse har de haft besøg af ARKPLAN, som er et byplans- og landskabsarkitektfirma, som har været ude og inspicere de grønne områder. De vil komme med et forslag til, hvordan de grønne områder kan optimeres.

Skraldeøer og Stofa

Formanden forklarede kort om, hvordan det forskellige slags affald skulle sorteres. Hvis beboerne er i tvivl, kig på infotavlen. Der var dog også ros til beboerne for ikke at smide så meget til storskrald.

Som i mange andre afdelinger har Stofa opsagt den kollektive aftale. Det betyder, at beboerne har mulighed for at få afregnet direkte med Stofa og at der efter den 1. marts 2021 fremover ikke trækkes over huslejen.

Afdelingens budget og regnskab

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for budgettet for 2021. Det viser sig desværre, at en huslejestigning på 1,7 procent er nødvendig.
Det blev godkendt af beboerne uden den store debat. Regnskabet for 2020 blev taget til efterretning.

Forslag

Der var kun et forslag. Bestyrelsen spurgte beboerne, om de ville være med til at bruge penge til at få bålhytten renoveret. Det var der ikke stemning for.

Valg

Der skulle på mødet vælges tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Christina Madsen, Bo Bostrup og Morten Sabroe Jensen. De genopstillede alle og blev genvalgt.

Varmepumper

Sidste punkt på dagsordenen var varmepumperne. Her var driftschef Ole Hvid til stede for at forklare om processen.
Der er lavet en ny tidsplan, som betyder, at der bliver brugt mindre tid inde hos den enkelte beboer.

Der var lidt snak blandt beboerne om, at oplevelsen indtil nu havde været positiv, men der var lidt kritik af, at det billigste tilbud viste sig at være 30 % dyrere. Her svarede Ole Hvid, at de havde en del overvejelser om det, men de valgte den alligevel, fordi så var de sikret de næste 18 år.

Østergårdsparken

Afdeling 25 · 60 lejemål · ­Tranbjerg J

Huslejestigning 1,7 procent
Toværelses på 80 m², treværelses på 103 m², fireværelses på 110,6 m² og femværelses boliger på 115 m².
Gennemsnitlig leje pr. familiebolig: 928 kr.
Adresse: Østergårdsparken, 8310 Tranbjerg

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-07 November side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data