Nu er Gene­ration­ernes Hus taget i brug

I slutningen af oktober flyttede de første knap 40 unge ind i Genera­tionernes Hus på Aarhus Ø.
Siden da er der både flyttet ældre og familier ind i huset, og den helt nye daginstitution har også taget de nye lokaler i brug

Udsigt fra Det lille køkken

Udsigt fra Det lille køkken

Husets nye beboere, naboer, gæster, børnene i daginstitutionen og de mange medarbejdere, der allerede nu arbejder i huset, skal samarbejde om at udfylde visionen for huset og danne fællesskaber på tværs af generationer og livssituationer. Det vil de helt automatisk være med til, når de tager hele huset i brug, for det er designet til, at møder naturligt finder sted i det daglige, hvor alle deles om husets fællesfaciliteter.

At Generationernes Hus også med tiden vil bidrage til udviklingen af bymiljøet på Aarhus Ø ved at være et sted, hvor man mødes til en kop kaffe i caféen, et aftenskolekursus i konferencelokalerne eller bevægelse i multisalen, er chefen for huset, Allan Tambo Christiansen, slet ikke i tvivl om.

”Der er uendeligt mange muligheder, som vi begynder at udforske nu. Huset er helt unikt med fællesskab og samvær øverst på dagsordenen, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med og sætte deres præg på det nyskabende hus,” fortæller Allan begejstret.
En begejstring, som deles af Brabrand Boligforening.

Det søde køkken

Det søde køkken

Aktiv medspiller på tværs af generationer

”I Brabrand Boligforening har vi glædet os rigtig meget til at byde vores nye beboere velkommen i Generationernes Hus. Sammen med Aarhus Kommune har vi gjort vores absolut bedste for, at huset skal være meget mere end blot et sted at bo. Her har man som beboer og bruger mulighed for at være aktiv medspiller i et større fællesskab på tværs af generationer – det eneste, man som beboer skal gøre, er at tage del i dette fællesskab og husets mange aktiviteter. Det er vores håb, at alle, der flytter ind i huset, har lyst til at bidrage til det helt unikke fællesskab, som huset og hele konceptet omkring Generationernes Hus tilbyder,” siger Keld Laursen, administrerende direktør i Brabrand Boligforening.

I takt med at de nye beboere flytter ind, begynder husets indretning også at tage form, og de mange fællesrum er i øjeblikket ved at blive indrettet. Med de mange nye møbler og interiør begynder huset at tage form, og hvert rum får forskellig indretning, der giver stemning og identitet.

Drivhuset

Drivhuset

Om Generationernes Hus

Generationernes Hus er et socialt, innovativt byggeprojekt, som er skabt i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra andre lande har man med Generationernes Hus forsøgt at udvikle et helt nyt mindset omkring det at bringe forskellige generationer sammen i én bygning; børn, unge, ældre og familier.

I Generationernes Hus er disse ideer omsat til fysisk form: boliger og institutioner – men her i en helt ny blanding, hvor fællesfaciliteter på kryds og tværs inviterer til en helt ny måde at være borger i en bydel på.

Generationernes Hus består af otte ”huse” med hvert sit facadeudtryk, og huset tilbyder to forskellige boformer: naboskab og bofællesskab. De to boformer giver forskellige grader af privatliv og fællesskab, ligesom størrelsen på boligen afhænger af, hvilken boform man vælger.
I bofællesskabet har man ud over det private rum et fællesområde til deling med de øvrige beboere i ”boklyngen”. Fællesområdet består af opholdsrum, køkken og i mange klynger også en terrasse. Det er i fællesområdet, at klyngens sociale liv og fællesskab kan tage form.

I naboskaberne er arealet til fællesrum beskåret til fordel for større boliger. I naboskabsklyngerne er der med andre ord ingen delte fællesarealer i tilknytning til ens bolig – kun dem, som huset i øvrigt byder på, og som er åbne for alle i huset.

Uanset boform er alle boliger private uden nogen form for gennemgang for husets øvrige beboere.

For alle beboere i Generationernes Hus er der adgang til en lang række fællesfaciliteter som multisal, værksteder, minibibliotek, sanseakvarie, legepladser, orangeri, fitness, fælleskøkkener, gæsteværelser, en café, hvor man har mulighed for at købe sin mad, samt masser af hyggelige opholdsrum. Der er desuden mulighed for at få passet sine børn i husets helt nye dagtilbud, som tilbyder både vuggestue og børnehave.

Hyggekrog

Hyggekrog

Fakta

Brabrand Boligforening har 40 ungdomsboliger i Generationernes Hus samt 40 familieboliger, som udlejes fortrinsvis til familier med hjemmeboende børn. De øvrige boligtyper – ældreboliger, plejeboliger og handicapboliger – udlejes af Aarhus Kommune.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-08 December side 12-13
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data