Beboer­demo­kra­ti i afdelingerne under coronaen

Skræppebladet har spurgt afdelingsformænd og kontaktpersoner, hvordan beboerdemokratiet har haft det i deres afdelingen

De forskellige bestyrelser i boligforeningens afdelinger har gjort forskellige ting for stadig at holde bestyrelsen kørende. Ud fra de svar, der er kommet ind, viser det sig, at det ikke er alle, der bruger Zoom, Teams, Skype eller en af de andre online-tjenester, som mange mennesker under coronaen har brugt til at afholde møder.

Cafémøder og e-mail

I Havnehusene har de holdt bestyrelsesmøder, når sekretær Gitte Kjær kunne deltage. En del af dem er blevet aflyst.

I stedet for bestyrelsesmøder har de holdt cafémøder, hvor bestyrelsens fem medlemmer mødtes ”uformelt” og drøftede diverse spørgsmål. Et enkelt af disse møder blev holdt virtuelt.

”Nødvendige beslutninger er også foretaget via interne mails. Eksempelvis har vi drøftet mågebekæmpelse, anskaffelse af hjertestarter, opsætning af solpaneler og salg af overskydende solpaneler.

Bestyrelsesarbejdet klares ved en udvidet mailkorrespondance, hvilket medfører en længere behandlingstid af emner, men tid har vi vist nok af lige i tiden,” meddeler afdelingsformand Thor Utting.

Videomøder

I afdeling 8, Drejergården, har de afholdt fysiske bestyrelsemøder og summemøde, da der blev åbnet op i sommer.

Lars Jakobsen, formand i afdelingen, fortæller, at de i nedlukningsperioderne mødtes til bestyrelsemøder og summemøder på video via Messenger.

”Møderne på Messenger fungerer ganske godt, en nem måde at mødes på, også når der er noget presserende. Det vil vi da helt sikkert forsætte med, når de normale tilstande vender tilbage.

Vi har desuden valgt at omdele bestyrelsens beretning til beboerne i afdelingen, da afdelingsmødet er aflyst to gange,” slutter Lars Jakobsen.

Telefon og e-mail

I afdeling 12, Thorsberg, har de ikke haft så meget på dagsordenen, så de har ikke afholdt møder, men kommunikerer pr. e-mail eller telefon, hvis der er noget, de skal tage stilling til, oplyser formand Lise Ledet.

Møder via e-mail

I Holmstrup har de klaret nogle af deres møder via e-mail.

Edvin Juhl forklarer på mail, at ”I afdeling 6 har alle i bestyrelsen ikke installeret Teams, Skype eller lignende, så vi har ikke afholdt virtuelle møder. Vi mailer meget sammen forud for vores møder, så mange punkter har vi behandlet halvvejs på forhånd.

I foråret afholdt vi et par møder, hvor vi afholdt mødet på mail. Dvs. vi fik den normale dagsorden tilsendt. Så sendte vi vores kommentarer på mail, og jeg lavede et udkast til referat herfra. Det kunne man så kommentere på. Når der ikke var flere kommentarer, blev referatet godkendt og sendt til sekretæren.”

Aflyser efter nyt forsamlingsforbud

”I efteråret har vi kunnet afholde vores møder, da vi er under 10 personer,” forklarer Edvin Juhl i Holmstrup og fortsætter:

”Vores møde her i januar, hvor der er forbud på at mødes mere end fem, har vi aflyst, da der ikke er nogen sager, som skulle behandles.

Hvad vi gør i februar, har vi ikke taget stilling til, men det ser ud til, at det lille forsamlingsforbud nok ikke ophæves forinden. Så det bliver nok et ’papirmøde’, som vi kalder det.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-01 februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-01 februar side 7
i sektionen Tema: Corona og beboerdemokrati

forsiden af magasinet 2021-01 februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data