Afd. 4: Møde med borgmester om helheds­plan udsat flere gange

Afdeling 4 – Gellerupparken

Udfordringerne med at få gennemført et møde mellem Gellerup­parkens afdelingsbestyrelse og borgmester Jacob Bundsgaard, hvor den kommende helheds­plan kan diskuteres, har vist sig at være en udfordring

Kacob Bundsgaard-Johannesen

De to parter mødtes i august 2020 for at tale om forberedelserne til en aftale om den kommende helhedsplan, som beboerne i Gellerupparken skal stemme om. På mødet blev en lang række vigtige emner om den vedtagne udviklingsplan bragt på banen, og det blev aftalt, at der skulle følges op på spørgsmålene på et møde i september. Septembermødet blev efterfølgende udskudt til november, men endte med helt at blive aflyst. Samtidig blev beboerafstemningen om helhedsplanen, der skulle have fundet sted i efteråret 2020, udsat på grund af de udfordringer, corananedlukningerne forårsagede.

Planen skal være klar 20. maj

I februar blev det på et møde mellem boligforeningens formand Keld Albrechtsen og borgmester Bundsgaard aftalt at fortsætte arbejde med at få gennemført en afstemning om en helhedsplan inden sommerferien 2021. Og der blev fastlagt et politisk styregruppemøde den 20. maj. Her er det planen, at helhedsplanen skal være forhandlet på plads, så parterne kan underskrive den. Det bliver så den plan, beboerne skal stemme om.

To møder i april aflyst

Den 20. april skulle afdelingsbestyrelsen have genoptaget møderækken med borgmester Bundsgaard, denne gang skulle det foregå via Teams på grund af forsamlingsforbuddet. Mødet blev dog aflyst aftenen forinden. I stedet blev der indkaldt til nyt møde onsdag den 28. april, men heller ikke dette møde har kunnet gennemføres, da mødet allerede om mandagen blev aflyst, fordi borgmesteren var blevet syg.
Ved Skræppebladets deadline var en ny mødedato endnu ikke meldt ud. Men så snart der er nyt at berette, vil det blive offentliggjort på Skræppebladets hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-03 Maj side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • aflyst møde
  Afd. 4: Møde med borgmester om helheds­plan udsat flere gange
 • aflyst møde
  Afd. 4: Møde med borgmester om helheds­plan udsat flere gange
 • Planen skal være klar
  Afd. 4: Møde med borgmester om helheds­plan udsat flere gange
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data