Leder

En skæbnetime

Boligforeningen er pludselig kommet i den situation, at det kan være svært at leje lejligheder ud ikke kun i Gellerup og Toveshøj, hvor mange beboere ikke ved, om de er købt eller solgt. Forstå det, hvem som kan, men mange finder det åbenbart mere fordelagtigt at købe hus. Et hus her på egnen koster flere millioner. Pengene kan imidlertid lånes uden rente, og mange nye husejere håber måske på, at huset kan sælges om få år med en stor inflationsgevinst. De tænker ikke over, at man som lejer i alment byggeri blot kan ringe til driften ved de mindste problemer i lejligheden, mens en ejer selv skal sørge for alt.

Hvis problemerne med at leje lejlighederne ud bliver værre, bliver der sat en stopper for alle fremtidige drømme

Det bedste, boligforeningen kan konkurrere med, er god service, tryghed, godt miljø og billigere husleje. Men i medierne kan man læse om mange problemer, og en stor del af disse skyldes det omkringliggende samfund. Her skal nævnes tre ting, som boligforeningen selv burde kunne gøre bedre.

Man skifter ikke leverandør af TV og internet, ligesom man skifter undertøj. Det er ikke for ingenting, 400.000 borgere har dispensation fra kravet om at skulle modtage post fra det offentlige digitalt. For mange er det næsten uoverskueligt at skulle sætte sig ind i ny teknologi. Kløften mellem dem, der kan, eller måske har børnebørn, der kan, og dem, der må opgive at følge med, bliver stadig dybere. Mange bliver såkaldte funktionelle analfabeter.

Mange beboere spørger: Får jeg en kæmperegning, når jeg flytter? Skal jeg aflevere lejligheden i samme tilstand, som da den var ny? Hvad med alle de ændringer, jeg i god tro har fået foretaget? Synsafdelingen arbejder på rimelige løsninger, men usikkerheden er stor.

Det sidste problem er det værste, for det er næsten uløseligt. Renoveringer er uundgåelige, men hovsaløsninger bør undgås. Nogle afdelinger står snart sagt og forfalder, mens andre renoveres som prestigeprojekter. Der må være rimelig sikkerhed for, at renoveringen er umagen værd og til mindst mulige gener for beboerne. Ud over gener for beboerne vil renoveringer uundgåeligt betyde øget husleje. Sidste år lancerede regeringen, at en af måderne, hvorpå der skulle sættes gang i økonomien efter coronanedlukningen, var at sætte gang i renovering af alment byggeri. Renoveringer skaber jo beskæftigelse, men beboeren må håbe på, at jordforbindelsen bevares, og at der ikke renoveres for renoveringens egen skyld.

Husk under alle omstændigheder: Det bedste argument er fødderne. Boligforeningen og beboerdemokratiet må værne om beboerne. Ledige lejligheder er en ond spiral. Det vil i sidste ende komme til at betyde højere husleje og dårligere miljø for dem, der bliver boende. Hvis problemerne med at leje lejlighederne ud bliver værre, bliver der sat en stopper for alle fremtidige drømme.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-03 Maj side 2 forsiden af magasinet 2021-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data