Gellerup­parkens beboer­demokrater håber på et nej

Stor udfordring at få holdt beboermøde i afdeling 4 på grund af sognenedlukning

”Hvis Gellerupparkens afdelingsbestyrelse havde fået lov at bestemme, så havde beboerne i Gellerupparken fået lov at stemme om aftalen om en ny helhedsplan på et beboermøde efter en grundig debat med spørgsmål og svar. Men foreningsbestyrelsen valgte at overhøre afdelingsbestyrelsens ønske og besluttede, at det skal foregå som urafstemning, der holdes den 21.-24. juni,” fortæller formand Youssef Abdul Kader.

Det er særlovgivning på grund af covid-19, som har givet foreningsbestyrelsen mulighed for at overhøre afdelingens beboerdemokrater. Til gengæld aflyste foreningsbestyrelsen også afdelingens udsatte ordinære beboermøde. Og det åbnede op for, at afdeling 4 inden urafstemningen med 14 dages varsel kunne indkaldes til ekstraordinært beboermøde torsdag den 10. juni.

Beboermødet blev i første omgang forpurret af sognenedlukning i starten af juni, som gjorde afholdelsen af et beboermøde i Globus1 umuligt. Derfor måtte det møde aflyses. Men med få dages betænkningstid skyndte afdelingsbestyrelsen sig at indkalde til endnu et beboermøde torsdag den 17. juni i Globus1, denne gang med mulighed for at flytte mødet ud af sognet, hvis nedlukningen fortsætter. Til beboermødet er der på grund af covid-19 krav om tilmelding en uge inden mødet afholdes. Derfor ved administrationen inden mødet, hvor stort deltagerantallet bliver, og kan tage forholdsregler, hvis en flytning bliver nødvendig.

Vigtigt, at beboerne mødes for afstemning

”For afdelingsbestyrelsen er det vigtigt, at beboerne når at mødes, inden urafstemningen om helhedsplanen bliver gennemført, så de har mulighed for at stille spørgsmål og få svar på, hvad helhedsplanen kommer til at betyde for dem. Og jeg er sikker på, at mange beboere på Gudrunsvej også får et chok, når de måske for første gang hører, at deres hjem også komme til at forsvinde, fordi planen indeholder, at mindst 240 flere lejligheder skal bygges om, så beboerne skal permanent genhuses,” siger afdelingsformanden, der også håber at få valgt en fuldtallig bestyrelse, som kan stemme til repræsentantskabsmødet den 24. august.

Trak sig fra forhandling om aftalen

Afdelingsformanden fortæller, at bestyrel­sen på intet tidspunkt har været involveret i overvejelserne om de mange omdannelser af lejligheder på Gudrunsvej, som beboerdemokraterne først kort før påske hørte planerne om. Og det er ikke lykkedes at få flyttet et komma i det udspil, administrationen kom med, hvad angår omdannelsen af lejlighederne på Gudrunsvej .

”Og da vi til allersidst i forløbet fandt ud af, at der også er lagt op til, at alle lejlighederne, også de store 5-værelses, i forbindelse med basisrenoveringerne ender med kun at have ét badeværelse, så valgte vi at melde afbud til mødet med borgmesteren, hvor aftalen skulle skrives under,” siger Yousef Abdul Kader og fortæller, at det kun er småting som grønærthaver, museet og midlertidige foreningslokaler, beboernes repræsentanter er blev spist af med – og så et helt uforståeligt kommunalt forbud mod glasafskærmede stuealtaner ud i al fremtid. Altaninddækninger, som findes i snart alle andre danske boligafdelinger.

Politikerne har ansvaret for huslejetab

”Overordnet er vi meget utilfredse med hele processen, som helhedsplanen er lavet på. Og afdelingsbestyrelsen kan ikke støtte planen, som også går langt videre end det mandat, der lå i udviklingsplanen, som knapt blev vedtaget for to år siden. Deri stod, at det er 400 lejemål, der skal rives ned.

Det står der sådan set også stadig i den nye helhedsplan, der skal stemmes om. Men de syv blokke indeholder 408 boliger, så det passer ikke. Og sådan er der flere steder i helhedsplanen, der står både det ene og det andet. Det kan vi ikke opfordre beboerne til at stemme ja til.
Og vi håber også, repræsentantskabet stemmer helhedsplanen ned. Og så må vi se, hvad de, der har lavet ghettolovgivningen, gør. Det er politikerne på Christiansborg, der har ansvaret for, at vi er endt, hvor vi er, med store milliontab på huslejer på grund af tomme lejligheder. Det er det, som presser boligforeningen. Lad Folketingets politikere få lov at tage ansvaret for deres ghettolovgivning,” opfordrer Youssef Abdul Kader.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data