Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Dagsordenerne vil i år for nogle afdelinger igen afvige fra normalen, idet ordinære afdelingsmøder i 2019 (for nogle afdelinger) og i 2020 (for nogle afdelinger) ikke har kunnet afholdes pga. corona. Situationen er fortsat usikker, så indtil videre er dette en foreløbig indkaldelse med tid og sted.

FORELØBIG DAGSORDEN for følgende afdelinger:

Afd. 4, Gellerupparken

onsdag 22. september kl. 17, Globus1

Afd. 5, Toveshøj

tirsdag 28. september kl. 18, Beboerhuset Laden

Afd. 6, Holmstrup

tirsdag 21. september kl. 19, Selskabslokalet

Afd. 7, Hasselhøj

onsdag 8. september kl. 19, Fælleshuset Hasselhøj

Afd. 22, Sonnesgården

tirsdag 7. september kl. 19, afdelingens fælleshus

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens regnskab til godkendelse for 2019 (for nogle) og for 2020
 4. Afdelingens budget for 2022 til godkendelse
 5. Eventuelle forslag
 6. Valg
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion
  c. Repræsentant + suppleant til FAS
 7. Eventuelt

FORELØBIG DAGSORDEN for følgende afdelinger:

Afd. 1, Hans Brogesparken

torsdag 23. september kl. 19, Aarslev Kro

Afd. 2, Søvangen

mandag 30. august kl. 19, Skovgårdsparkens selskabslokale

Afd. 3, Skovgårdsparken

torsdag 9. september kl. 19, Skovgårdsparkens selskabslokale

Afd. 8, Drejergården

mandag 6. september kl. 17, Selskabslokalet

Afd. 10, Rødlundparken

onsdag 1. september kl. 19, Lokalcenter Næshøj

Afd. 11, Odinsgård

onsdag 29. september kl. 19, Fælleshuset

Afd. 12, Thorsbjerg

torsdag 2. september kl. 19, Fælleshuset

Afd. 14, Borumtoften

onsdag 29. september kl. 17 i afd. (sted annonceres senere)

Afd. 15, Hasselengen

torsdag 2. september kl. 19, Fælleshuset Hasselhøj

Afd. 16, Seniorbo Voldbækhave

mandag 13. september kl. 14, Fælleshuset

Afd. 17, Højriisparken

mandag 13. september kl. 18, Selskabslokalet i afd. 8

Afd. 18, Lyngby

onsdag 29. september kl. 19 i afd. (sted annonceres senere)

Afd. 19, Bronzealdervænget

torsdag 16. september kl. 19 i selskabslokalet i afd. 6 (nr. 247)

Afd. 21, Hasselager

mandag 6. september kl. 19 i cafeen
i Hasselager hallen, Koltvej 43

Afd. 23, Skovhøj

onsdag 15. september kl. 19 i afd. fælleshus

Afd. 24, Skovhøj

tirsdag 14. september kl. 19 i afd. fælleshus

Afd. 25, Østergårdsparken

torsdag 30. september kl. 19. Sted annonceres senere

Afd. 26, Kildeagervej

mandag 13. september kl. 19 i fælleshuset Skovhøj 100

Afd. 29, Valdemarsgade

torsdag 16. september kl. 19 i Sonnesgaardens fælleshus

Afd. 30, Pilevangen

onsdag 22. september kl. 19, Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102

Afd. 31, Havnehusene

mandag 27. september kl. 19, Sejlsportscenteret

Afd. 32, Aarhus Kollegiet

tirsdag 31. august kl. 18 i afdelingens fælleslokale

Ikke-bolighavende

torsdag 23. september kl. 19, BBBO, Edwin Rahrsvej 33

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2022 til godkendelse og forelæggelse af årsregnskab fra 2019 (for nogle afdelinger) og for 2020
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion
  c. Repræsentant + suppleant til FAS
 6. Eventuelt

Møderne skal afvikles i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Dette kan blandt andet betyde, at der bliver krav om forhåndstilmelding og forevisning af coronapas. Gældende restriktioner kan også medføre, at lokation bliver ændret. Der vil blive informeret herom særskilt til de enkelte afdelinger.

Hvordan indsendes forslag?

Pr. mail

Forslag sendes til e-mail: forslag[AT]bbbo[DOT]dk og mærkes med afdelingsnummer/ afdelingsnavn i overskriften.
Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn, adresse og telefonnummer på forslagsstiller.

Pr. post

Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Edwin Rahrsvej 33, 8220 Brabrand – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”.
Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?

Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Dog opfordrer vi til at indsende forslag så hurtigt som muligt (før 14-dages fristen). Dette skyldes, at nogle forslag kan kræve, at administrationen skal foretage huslejeberegninger til afdelingsmødet.

Forslagsblanket

Kan hentes på bbbo.dk.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Bemærk at der er mindre justeringer i denne indkaldelse i Skræppebladet september
/blad/2021-05/foreingen/ordinaere-afdelingsmoeder-i-efteraaret-2021/
hvor alle møders lokation er præciseret.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni side 20-21
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: Søvangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 18: Aarhus Kollegiet
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Rød­lund­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Hasselengen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Thorsbjerg
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 17: Drejer­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Hasselager
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Skovgårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 14: Senior­bo Voldbækhave
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 18: Højriis­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Kildeagervej
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Skovhøj 24
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Skovhøj 23
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Bronzealdervænget
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Valdemars­gade
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 17: Gellerup­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Pilevangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Hans Brogesparken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Ikke-bolighavende
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Havne­husene
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 18: Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 17: Borumtoften
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Lyngby
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Odinsgård
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
 • kl. 19: Øster­gårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2021
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data