Leder

En epoke er forbi

Så er dommen faldet. Med vedtagelsen af Helhedsplanen for Gellerup er ikke alene faldet dom over et stykke kulturarv, men også dansk socialhistorie. Gellerupparken forandres til ukendelighed.

Yderligere syv blokke nedrives. Der skal skabes en ny bydel med butikker, boliger og arbejdspladser side om side, og trafikken bliver ført igennem, men hvordan skal de sociale fællesskaber indtænkes i den nye model?

Tidligere sagde man: Lige børn leger bedst. Folk følte sig mest trygge ved naboer, de var på bølgelængde med. I de gode gamle dage oprettede folk lav for deres forskellige fag med henblik på gensidig hjælp og støtte. Senere oprettede man foreninger, så rimelige boliger kunne indrettes af fællesskabet.

Gellerupparken forandres til ukendelighed. Yderligere syv blokke nedrives.

Nu skal folk uanset social og etnisk baggrund bruge de samme skoler og fritidsaktiviteter. Forestillingen er, at sociale skel herved nedbrydes, og integrationen fremmes. Den nye model er om muligt mere gennemgribende end den, Brabrand Boligforening udtænkte for mere end 60 år siden.

Den er forestillingen om et individualiseret samfund, som aldrig har fungeret i praksis. Beboerne har meget lidt til fælles og lever i deres egen lille familie, og har man ingen familie, gøres mange af de små lejligheder så store, at singler kan udfolde sig. Store familier med mange børn vil for manges vedkommende forsvinde fra Gellerup. Nogle lejligheder er stadig så små, at de ikke er attraktive for ret mange. Hvordan forestiller man sig, at beboeren fortsat vil føle et ansvar over for fællesskabet?

Vi må glædes over, at der i andre afdelinger i boligforeningen er et rigt socialt liv. De fungerer som en gammeldags landsby og ikke som en gammeldags by. I landsbyerne boede også vidt forskellige mennesker, men man havde mange ting fælles. Faktisk havde man mange fælles gøremål og fester.

Repræsentantskabet har, som formand Keld Albrechtsen formulerede det, truffet den største beslutning i boligforeningens historie. På repræsentantskabsmødet kom imidlertid en række punkter frem, som den nye bestyrelse må arbejde videre med, hvis boligforeningen fortsat skal kunne fungere. Det gælder den sociale helhedsplan, så vi for alt i verden undgår, at kriminaliteten især i Gellerup igen går grassat.

De små lejligheder er så dyre, at studerende ikke har råd til at bo der. Man må huske på, at boligforeningen er til for beboerne og ikke omvendt. Samarbejdet mellem foreningsbestyrelsen, administration og beboerne må forbedres. Man må vise over for de unge, at boligforeningen har mange gode tilbud.

Der er f. eks. mulighed for at indrette kollektiver. Huslejerne må for alt i verden ikke stige mere, hvis boligforeningen skal kunne konkurrere med andre typer boliger, og mange beboere har simpelthen ikke råd til at betale mere. Ansættelsen af en ny direktør er et meget stort ansvar. Og fælles aktiviteter må så vidt muligt fremmes.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-05 September side 2 forsiden af magasinet 2021-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data