Afd. 2: Søvangen holdt sit første afdelings­møde siden nedlukningen

Afdeling 2 – Søvangen

Den kommende omfattende renovering optog mange i mødet

Den 30. august 2021 gennemførtes første ordinære afdelingsmøde i Søvangen efter at covid-19-sygen kom til Danmark. Peter Iversen fra afdeling 6 i Holmstrup blev valgt til dirigent og ledte forhandlinger og valg kompetent og tilfredsstillende.

Under formandens beretning blev der især redegjort for de sidste to års store mødeaktivitet og nøglepunkterne i forberedelserne af renoveringen, der nu satses på at starte op i 2022. Renoveringen kom naturligt nok til at fylde en stor del af mødet.

Fra kommune og især Landsbyggefonden er der kommet tilkendegivelser om detaljer i de forventede finansieringsmuligheder, der ikke fuldt ud lever op til forventningerne. Der kan således blive tale om et ekstraordinært afdelingsmøde, når de økonomiske forhold er endeligt afklaret, så vi beboere kan tage stilling til renoveringen med de eventuelle ændringer af de forudsætninger, som lå til grund for beslutningen i 2016 om gennemførsel af renoveringen. Forinden et sådant møde er det hensigten, at der omdeles nyhedsbreve og gennemføres spørgecafeer mv.

Genhusning

Mødet fokuserede desuden på forholdene omkring den midlertidige genhusning af beboere i klyngehusene og de fritliggende enfamiliehuse.
Det håbes, at flest muligt genhuses indenfor Søvangens egne boliger; men det vil kunne blive nødvendigt med genhusning i andre afdelinger – måske som supplement til pavilloner.

Der fremførtes bekymringer om, hvorvidt lydproblemerne i etagehusene ville blive løst. Det blev slået fast, at det ville de ikke. Der vil højst blive tale om lettere afhjælpning.
Efter beretningens orienteringer om en række driftsmæssige forhold i beretningsperioden og om foreningsbestyrelsens arbejde, regnskaber og budget, blev der truffet afgørelser om de foreliggende forslag. IN-TV blev valgt til ny tv- og internetleverandør med en kollektiv aftale.

Og to forslag om ændringer til ordensreglementet, der handlede om belysningen i vaskerihaven, blev afvist.

Bestyrelsesvalget medførte kun én udskiftning blandt de syv medlemmer, idet Ole Odgaard ikke genopstillede, og Christian Nyeng indtrådte. Vi glæder os over, at kontinuiteten bevares, og takker Ole for indsatsen gennem alle årene.

Ved konstitutionen genvalgtes Erik Bløcher til formand og Christina Kraul til næstformand. Byggeudvalget består af bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne.
Alle valgene til ovennævnte og øvrige poster kan findes i det fuldstændige referat på Brabrand Boligforenings hjemmeside.

Fra venstre: Vagn Holmlund, Martha Szapiel, Christina Kraul – næstformand, Ellen Graversen – 1.-suppleant, Erik Bløcher – Formand, Bente Heilmann – 2.-suppleant, Christian Nyeng, Niels Kjær, Laurits Bloch.

Fakta

Huslejestigning 1,1 %
Antal boliger 444 – heraf 70 klynge- og eenfamiliehuse.
Ny gennemsnitlig leje
pr. m² pr. år: 767 kr.
Adresse: Louisevej, Birgittevej, Annettevej og Brabrand Skovvej, 8220 Brabrand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 16
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 2: Søvangen holdt sit første afdelings­møde siden nedlukningen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data