Afd. 7: Ingen bestyrelse – hvad så?

Afdeling 7 – Hasselhøj

Ingen ønskede at sidde i bestyrelsen i Hasselhøj

Afdeling 7 har haft en undertallig bestyrelse i den seneste tid, og nu har de to tilbageværende sagt stop – efter over 20 års beboerarbejde afslog Angeline og Dorthe Gottlieb at genopstille, og de var umulige at overtale.
En afdeling uden bestyrelse ledes ifølge vedtægterne af foreningsbestyrelsen. Det er af mange grunde en uheldig situation, så allerede på mødet cirkulerede en liste med ønske om et nyt, ekstraordinært møde hvor man så kan få valgt en afdelingsbestyrelse. Der var 21 til stede fra 101 boliger, så det burde ikke være så svært at få et møde – men hvad så?

Omfattende beretning

Men inden da havde afgående formand Dorthe Gottlieb holdt en ganske omfattende beretning. På grund af corona har udvalgene ikke kunnet arbejde, og der er brug for en større tilslutning. Budgetmødet i 2020 blev aflyst (afdeling 7 har to årlige møder). Der er udsigt til store omkostninger til fornyelser af tage – afdelingen er fra 1983 – og åbenbart ingen hjælp at få, så henlæggelser må stige med 11 %; der er brug for 12 mio. kr.

Der har som så ofte været vanskeligheder med affaldssortering. Det er meningen at spare strøm ved at den udvendige belysning ændres til LED-lys.
Der blev diskuteret snerydning, og hvorvidt udliciteringer er nogen fordel.
De fleste afdelinger bruger at have en orientering fra foreningsbestyrelsen, således også her, men ingen medlemmer af foreningsbestyrelsen var taget til Hasselhøj, så punktet måtte udgå.

Huslejestigning

Huslejen kommer til at stige 1,3 % og er derefter 975 kr./m²/år. Både drift og henlæggelser er stigende; dog gav 2020 et overskud på 260.000., men det skyldes sikkert corona. Budgettet kunne vedtages uden andre kommentarer.

Forslag

Der var indkommet syv forslag: et forslag om at tillade handicapscootere på stierne opnåede lige mange stemmer for og imod og er derfor ikke vedtaget. Afdelingsbestyrelsen havde stillet fem forslag. Hvis bestyrelsen bliver undertallig, kan den udpege de nødvendige yderligere medlemmer til repræsentantskabet (vedtaget); arrangementer kan støttes fra konto 119 med op til 10.000 kroner pr. gang (vedtaget); rettelse til vedligeholdesreglement (vedtaget); ændring af råderetskatalog (lige mange stemmer, ikke vedtaget). Endelig foreslog to beboere, at der skal afholdes møde om vinduesudskiftning og facadearbejder – dette blev også vedtaget.

Valg

Da dirigent Jesper Pedersen nåede til punktet valg, blev der dyb tavshed! Kun posten i FAS-syd blev genbesat af Annelie Elvborn. Mødedeltagerne gik hjem med noget at tænke over, og mon ikke der er en dør-til-dør-kontakt i gang i afdeling 7?

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data