To år med corona og helheds­plan har præget foreningen

Bestyrelsen berettede om udfordring med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere

På efterårets afdelingsmøder har et fast punkt på dagsordenen været, at foreningsbestyrelsen har givet en beretning om foreningens tilstand. Her følger et kort sammendrag af det talepapir, bestyrelsesmedlemmerne tog udgangspunkt i.

En beretning fra de sidste to år kan ikke undgå at handle om corona. Restriktionerne har naturligvis ramt beboerdemokratiet og beboernes aktiviteter hårdt. Og alle kender de besværligheder, det har medført i hverdagen, og som har trukket store veksler på alle.

Der skal lyde en stor tak fra foreningsbestyrelsen til medarbejderne, der har været i stand til at holde boligforeningen i gang under de svære betingelser.
I Brabrand Boligforening er det desværre et vilkår, at man aldrig bare kan læne sig tilbage, og de sidste år har ikke været nogen undtagelse – faktisk har der aldrig været så meget blæst om boligforeningen, som de sidste par år har budt på.

Læs mere i årsberetningen
som kan hentes fra https://bbbo.dk/om-os/dokumenter-fra-hovedforeningen/

Nedrivninger

Mange af boligforeningens boliger ligger i de socialt udsatte områder, og som alle ved, har politikerne – både på Christiansborg og i byrådet – besluttet, at der skal ske store forandringer i disse områder.

Tilbage i 2019 kæmpede boligforeningen for at mildne effekterne af disse krav, men styrkeforholdet bød, at repræsentantskabet den 24. august har godkendt en helhedsplan for Gellerup, som medfører de nedrivninger, som politikerne har krævet, og som i realiteten er en overopfyldelse af lovgivningens krav.

Det skete, selvom afdelingens egne beboere med et snævert flertal havde forkastet helhedsplanen. Men repræsentantskabet valgte med et klart flertal at overrule afdelingens beslutning, fordi en afvisning af helhedsplanen kunne have fået stor betydning for hele boligforeningens økonomi på sigt.

Med beslutningen er boligforeningens samlede økonomi sikret så godt som muligt, og det er også mulighederne for at bygge nye boliger i de kommende år, så boligforeningen kan opretholde en fornuftig størrelse.

Servicetjek af boligforeningen

En anden sag, som har fyldt i medierne, er sagen i Østjysk Bolig, som har udviklet sig til en regulær skandale med bedrageri i millionklassen. Meget tidligt i forløbet bad foreningsbestyrelsen og direktionen boligforeningens revisor om at lave et servicetjek af alle boligforeningens forretningsgange. Revisor har efter grundig gennemgang betrygget foreningsbestyrelsen i, at forretningsgange, økonomistyring og egenkontrol er tilfredsstillende og bliver fulgt. Man kan sige, at der er “orden i penalhuset”.

Alle vil gerne have en god drift og er samtidig interesseret i at undgå, at huslejestigninger udhuler beboernes realindkomst. Dette har afdelingsbestyrelserne og administrationen været gode til at sikre i de allerfleste budgetter, men det giver naturligvis stramme budgetter hele tiden at skulle køre længere på literen.

Hvis boligforeningen skal overholde regeringens retningslinjer om årlige budgetbesparelser i driften, så skal den hele tiden gennem effektiviseringer hente årlige besparelser.
Der vil ganske givet også i den kommende tid komme nye klimakrav. Det mærkes i forbindelse med de nye regler om affaldssortering, som afdelingerne skal opfylde, og det er formentlig uundgåeligt, at den almene sektor og byggesektoren i den kommende tid vil møde nye krav.

Der er ingen tvivl om, at vi også i den almene sektor skal påtage os et medansvar for klimaet. I det helt nære kan man også gøre noget. For eksempel har det almene byggeri betydelige rekreative arealer, som kan plejes både mindre energikrævende og til gavn for vilde blomster, bier og sommerfugle.

Boligforeningen står konstant over for forandringer. Helt umiddelbart står Brabrand Boligforening over for ansættelse af en ny direktør, fordi Keld Laursen har ønsket at fratræde. Og flere centrale medarbejdere har desværre også opsagt deres stillinger i boligforeningen, en uheldig udvikling, som skal imødegås.

Foreningsbestyrelsen har drøftet problemstillingen, som næppe kan løses, uden at der også bliver kigget indad i beboerdemokratiet. Der skal findes en bedre balance, som i højere grad respekterer medarbejdernes tid og ekspertise, hvis boligforeningen fremover skal kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data