Afd. 17: Ingen husleje­stigning i Højriis­parken

Afdeling 17 – Højriisparken

Bestyrelsesmøder på trods af corona

Der var mødt 6 husstande op til afdelingsmødet i Højriisparken, og de fik en grundig opdatering på områdets tilstand. Formand Gert Sørensen lagde ud med at vise to kortfilm. Han fortalte også, at selvom det sidste halvandet år har været præget af corona, så har de alligevel kunnet holde fire bestyrelsesmøder, og resten har foregået på team og på mail.

Mange opgaver udført

Afdelingen har fået justeret og smurt vinduer. Brønddæksler er skiftet, fliser på gangsti er rettet op, trappegelændere er lakeret, og lamper har fået en tiltrængt rengøring. Sokkel i kældernedgang mod øst er blevet pudset. De har indkøbt og installeret robotplæneklipperen, som har fået navnet Hugo, og som også har fået en garage, så han ikke skal stå og blive kold og våd.
Desuden har de indkøbt trimmer til haverne samt aftalt med Paw Simon Krogh, indehaveren af Brabrandhus, at han slår græsset på nordsiden. Og så har de fået en ny aftale på plads omkring skadedyrsbekæmpelse. Aftalen indeholder nu også bekæmpelse af sorte myrer og sølvfisk. Og endelig er lugtgenerne i kælderen og enkelte lejligheder klart forbedret.

Mangler

Der er dog også planlagte opgaver, som endnu ikke er effektueret. Det er: Dilatationsfuger skal tjekkes/skiftes, eternitplader på gavl skal skiftes/males, der skal opsættes nyt hegn mod bager, algerensning af kældernedgange og på nordsiden, område mod Truevej oprettes, og der skal laves en aftale med naboen vedrørende træer på gangsti.

Dyrt sand

Alt er ikke godt. Sandet i sandkassen var blevet skiftet, men de har fået en alt for stor regning for det. Den står til 5.000 kroner. Det er Gert ret uforstående overfor.

Urafstemning

Noget af afdelingens grund er blevet solgt til ejeren af Brabrandhus, som skal bruge grunden til opførelse af boliger og lægeklinik. Afdelingen sagde ja til aftalen, og den blev stemt igennem på en urafstemning i repræsentantskabet. De ved endnu ikke, hvornår byggeriet begynder.

25-års jubilæum

Højriisparken er fra 1996, hvilket betyder, at det er jubilæumsår. 25-års jubilæum i 2021 – på grund af coronanedlukning blev det tidligt på året besluttet at afvente en eventuel markering af dette til 2022.

Budget og økonomi

Økonomimedarbejder Simon Christensen fremlagde budget for 2020. Der bliver heldigvis ingen huslejestigninger til næste år. Det blev selvfølgelig godkendt. Regnskaberne for 2019 og 2020 blev også gennemgået og taget til efterretning.

Valg

Der skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Her blev Gert Sørensen og Erik Vilhelmsen valg og Marlene Burmeister blev suppleant.
Der blev ikke valgt nogen til Skræppebladets redaktion eller til FAS.

Spørgsmål

Da det formelle var overstået, var der plads til spørgsmål. Her blev spurgt om, hvordan afdelingen finder plads til at leve op til regeringens krav om besparelser. Her var svaret, at det er selve boligforeningen, der overordnet set skal finde besparelserne. Men den enkelte afdeling må tænke kreativt, som for eksempel at købe en robotplæneklipper.

Der blev også stillet spørgsmål til den store udskiftning i ledelsen og medarbejdere i boligforeningen. Er arbejdsvilkårene dårlige? Her var svaret, fra Erik Bløcher, at: ”nogle får tilbudt et andet job, men årsagerne kan være mange. Om medarbejderne skal løbe hurtigere, er ledelsens ansvarsområde og ikke noget, som foreningsbestyrelsen blander sig i, men det skal vi naturligvis have undersøgt.”

Til sidst blev beboerne mindet om at sætte navneskilt op, og derefter sluttede mødet med en tak for god ro og orden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-07 November side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data