Afd. 18: 100 procent deltagelse ­i beboer­demo­kra­tiet

Afdeling 18 – Lyngby

Alle mand ombord i bolig­foreningens mindste afdeling, der ligger i Lyngby

Lille og vågen … lyder ordsproget, og det passer i hvert fald på boligforeningens mindste afdeling, Lyngby, der er nummer 18 i rækken.

Fire lejemål er der i alt i afdelingen, som består af to dobbelthuse på to forskellige størrelser, henholdsvis 65 og 81 kvadratmeter.

På efterårets afdelingsmøde mødte der medlemmer op fra alle fire husstande, og med deltagere også fra administrationen, foreningsbestyrelsen og Skræppebladet var der fuldt hus i stuen hos formand Dennis Laursen, der bød på hjemmebagte boller.

Dennis fortalte i sin beretning, at der har været en budgetsnak om at fremrykke udskiftningen af døre og vinduespartier, fordi der var udfordringer med utæthed, rådnet træværk samt indtrængende vand. Snakken var resulteret i det forslag, der var på dagsordenen senere. Og så var det aftalt med driften, at der skal holdes et møde om et årshjul for afdelingen.

Desuden havde Dennis haft taget kontakt til Waoo for at høre om muligheden for at skabe en forening, men måtte konstatere, at fire husstande nok var for lidt – for Waoo ville ikke lave en aftale.

Ingen stigning i husleje

Simon Christensen fra administrationen gennemgik regnskab og budget.

2020 gav et overskud på 16.732 kroner, der er med til, at budgettet for 2022 hænger sammen, så afdelingen kan fortsætte med uændret husleje det kommende år. (0 stigning = 849 kr./m²)
Blandt andet også fordi afdelingen har halveret varmeforbruget med 50 procent, efter man for to år siden overgik fra gas til olie.

Forslaget om at fremrykke udskiftningen af vinduer og døre kan være problematisk at nå, fordi der først skal indhentes tilbud og forhandles priser. Samtidig er det lige nu svært at finde håndværkere, så starten forventes tidligst at kunne ske i 2022.

Men det blev lovet, at for de to konkrete hoveddøre, der nærmest helt er gået fra hinanden, skal der ske en udskiftning nu.

Poster fordelt i mindelighed

Da dagsordenen nåede til valg, meddelte nyindflyttede Cisco Gulløve, at han ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen, men gerne vil deltage som suppleant og observere.

Så der var uden afstemning genvalg af Dennis Laursen og Susanne Jars, der sammen med Annie Mougaard fortsat udgør den tre mand store bestyrelse.

Til gengæld takkede Cisco ja tak til at blive Lyngbys repræsentant i Skræppebladets redaktion, ligesom han også lod sig vælge til FAS Nord.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-07 November side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data