Ungdomspsykiatrien har boliger i Odinsgård og Holmstrup

Frederik og Andreas er to unge, der er flyttet videre fra Holmstrupgård til to botilbud i Brabrand Boligforening. I dag kan de med lidt bostøtte tackle deres eget liv

Holmstrupgård har et tilbud til unge, som skal have hjælp med at blive udsluset til samfundet. Når den unge og personalet vurderer, at den unge er parat til en mere selvstændig tilværelse, så kan han eller hun blive tilbudt en plads i botilbuddets bogruppe. Der er 16 pladser i bogruppen, enten i et af bofællesskaberne eller i ungdomsboliger i Brabrand Boligforenings afdelinger i Odinsgård og Holmstrup.

De unge, der bor i botilbuddene, har alle forud været igennem et et- til otteårigt forløb på døgninstitutionen Holmstrupgård. De unge er selv med til at vælge, om de skal bo i bofællesskabet sammen med fire andre eller alene i en ungdomslejlighed. Om det bliver det ene eller det andet afgøres sammen med personalet, alt efter hvor langt de er kommet i at kunne føre en selvstændig tilværelse.

To unge mænd på vej

Skræppebladet har talt Andreas og Frederik, der i dag bor i bofællesskab og ungdomsbolig. Vi møder de to unge mænd i fælleslejligheden i Holmstrup, som bruges af bogruppen til hygge og fællesspisning.

Andreas har boet i bofællesskab i botilbuddet siden 2021. Før han fik det tilbud, har han været i behandling på døgninstitutionen. I dag er han hver dag i aktivering, som han skal fortsætte inde i Aarhus for at få afklaret jobmuligheder eller mulighed for videre uddannelse. Andreas regner med at ville tage et praktikjob, måske som kok. Men det er ikke helt sikkert endnu.

I weekenderne er han sammen med vennerne. Andreas mødes med de andre unge i fælleslejligheden til social komsammen, til spil og til snak, hvor de måske også aftaler at tage ind til Aarhus for at se sig omkring.

Andreas Bøje Kristensen.
I fælleslejligheden er der mulighed for social samvær, spille spil og lave værkstedsaktiviteter.

Otte år på Holmstrupgård

Andreas flyttede ind på Holmstrupgård i 2013, da var han 13 år gammel.
”Det var ligesom at være på en efterskole,” fortæller Andreas og siger, at personalet har mødt ham med rummelighed og respekt.
På Holmstrupgård gik Andreas i skole. Han ville gerne være færdig med skolen, derfor havde han fag som dansk, matematik og engelsk, og så havde han IT som valgfag.

Efter at Andreas er flyttet i bofællesskab, arbejder han på at få afklaret, hvad han vil i fremtiden. I aktiveringen bliver de præsenteret for flere jobmuligheder, hvor de kan afprøve sig selv, så de kan blive bedre i stand til at vælge, hvad de vil.
Endnu har Andreas ikke fundet sin fremtidsdrøm, men det kommer nok med praktikjobbet, håber han og synes, at han har i dag har rimeligt styr på sin tilværelse. Og Andreas har tid nok, han er kun 22 år gammel.

Frederik Fredborg.
Frederik har arbejde på IT-virksomhed og er ved at være parat til at stå på egne ben.

Selvstændig tilværelse

Frederik flyttede på Holmstrupgård som 17-årig i 2018.

”Før jeg kom på Holmstrupgård, gik jeg i 1. g, men det kunne jeg ikke rumme. Dengang jeg flyttede ind, havde jeg det ikke særligt godt, og jeg var noget skeptisk. Men siden har jeg kun oplevet, at personalet respekterer og har hjulpet mig,” siger Frederik og fortæller, at fokus var på gensidig respekt, og at det er rart at have nogen at støtte sig til.

”Efter halvandet år flyttede jeg i bofællesskab, men det var lidt besværligt, for jeg lider af autisme. I november 2021 flyttede jeg i ungdomsbolig, da jeg var til en meget mere selvstændig tilværelse. I aften har vi fællesmad i fælleslejligheden og vi har aftalt at gå i biografen bagefter,” fortæller Frederik.

Der er fælles arrangementer i fælleslejligheden i Holmstrup 2 gange om ugen.

”Personalet på Holmstrupgård fandt ud af, at jeg interesserede mig for IT. Så sammen med dem valgte jeg at gå på AspIT. Der gik jeg næsten hele mit ophold på døgninstitutionen. AspIT er en erhvervsrettet IT-uddannelse for unge og voksne med Autisme Spektrum. I maj 2021 startede jeg på virksomheden Bredana, her blev jeg fastansat i november 2021,” siger Frederik og fortæller:

”Jeg har fået flere venner i bogruppen, blandt andet Andreas, du lige har snakket med. Mine fremtidsdrømme er at blive indenfor IT-branchen. Jeg vil gerne bo i nærområdet her i Aarhus og også gerne finde en kæreste.”

Afdelingsleder Kim Munksgaard.
Koordinerer aktiviteterne i Botilbudet og ­leder det pædagogiske arbejde med de unge.

Hjælp til en selvstændig tilværelse

Afdelingsleder Kim Munksgaard er leder af Holmstrupgårds bogruppe. Hans opgave er at få de unge videre i livet, mens de er i behandling i bogruppen.

”De unge er parate til at bo i et botilbud, når de selv kan gå i skole, være alene halve dage og begynde at se sig selv i en større sammenhæng og opbygge relationer som led i en identitetsdannelse,” siger Kim og fortsætter:
”I bogruppen arbejder vi med identitetsdannelse, og vi lader de unge fejle, for det lærer de af. Otte af vores unge bor i egen bolig, hvor de klarer sig selv med kun lidt bostøtte. De fleste har også støtte i deres beskæftigelse, det er de færreste, der opnår et fuldtidsarbejde, men vi har en enkel beboer, der er fuldtidsansat med selvlært IT, og som har en rigtig god løn.”

Når de unge flytter ud af botilbuddet, så giver botilbuddet sin viden videre til Aarhus Kommune, der overtager de unge.

”Men vi har mange unge udflyttere, der ønsker at give noget tilbage, så de bliver tit frivillige i bogruppen og hjælper de nye beboere med at komme videre ud i en selvstændig tilværelse,” siger Kim og fortæller om stedets arbejdsmetode:
”Vi ser ikke de unge som en diagnose, men som et menneske, vi kan snakke med, og derigennem kan vi bedst hjælpe den unge med at finde ud af, hvem han eller hun er.”

En almindelig almen beboer

De 16 unge, der bor i de almene boliger i Holmstrup og Odinsgård, bor på helt almindelige lejevilkår i Brabrand Boligforening.
De unge kan deltage i afdelingernes arrangementer og på beboermøder. Hvis de har lyst og mod på det, kan de stille op og måske blive valgt ind i afdelingsbestyrelserne.

Fælleslejligheden i Holmstrup, samlingssted for de unge i Botilbudet.

Bofællesskab kontra ungdomsbolig

Bofællesskaberne er et pædagogisk botilbud med mindre støtte, end der er på døgnafdelingen, men med mere pædagogisk støtte end i bogruppens ungdomsboliger. De unge kan blive boende i botilbuddene til de er 28 år, men de kan også flytte for sig selv, når den unge og personalet vurderer, at de kan leve et selvstændigt liv med venner og arbejde.


Holmstrupgård ­hjælper unge ­videre i livet

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge i alderen 14-28 år med psykiatriske diagnoser. Institutionen, der ligger på den smukke gamle proprietærgård ved rundkørslen på Holmstrupgårdsvej, huser administration, skole, værksted og fire døgnafdelinger.
De unges behandling starter på døgn­institutionen Holmstrupgård, herefter kan de udsluses til ungdomsboliger og bofællesskaber i Odinsgård og Holmstrup med bostøtte.

Der er cirka 110 unge, der gør brug af Holmstrupgårds tilbud. De unge, der kan være i behandling på døgninstitutionen fra et til otte år, kommer fra ungdomspsykiatrien og har blandt andet spiseforstyrrelser, skizofreni, ADHD, autisme eller selvskadende adfærd.
Holmstrupgård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Der er ansat omkring 225 medarbejdere med uddannelse i at behandle de unges psykiatriske sygdomme.

Efter ophold på døgninstitutionen Holmstrupgaard får de unge et botilbud.

I botilbuddet arbejdes videre med, at de unge lærer at tackle eget liv, så de kan have et arbejde, have en bolig, have venner og bekendte og leve et ”normalt” ungdomsliv.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-02 Marts side 12-13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2022-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data