Workshops om drift og projekter fik repræsentant­skabet på banen

Diskussionslyst og rollespil ved eftermiddagens gruppearbejde

Seminarets program blev lørdag eftermiddag splittet op i to temaer med overskrifterne: ”Samarbejdet om den daglige drift” og ”Projekter i afdelingerne”.

Projektleder Marianne Stenberg viste en oversigt over de mange faser i et projekt.

Drift og økonomi går hånd i hånd, kunne servicechef Ivan Mejrsk slå fast i sit oplæg om inddragelse og styrket samarbejde om den daglige drift. Her rejste han spørgsmålet om, hvordan samarbejdet kan styrkes. Konkret har Ivan i løbet af den tid, han har været i boligforeningen, haft inviteret sig selv til møder med samtlige afdelingsformænd. Der hvor han har haft samtalerne, har snakken været god, men han savnede stadig at høre fra godt 20 procent af formændene, der endnu ikke har reageret på hans henvendelse.

”Og det er lidt ærgerligt, for jeg vil rigtig gerne nå frem til, at vi hvert år sidder sammen og går igennem, hvad vi har opnået, og finder ud af, hvad skal der måske skrues op for, og hvad skal der ændres,” sagde Ivan Mejrsk, der lægger op til, at der fremover skal måles på opgaverne, så det bliver muligt at lave en prioritering af, hvordan de forskellige opgaver skal løses.

”Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi sammen med afdelingsbestyrelserne finder ud af, hvordan vi bedst kommunikerer, hvad vi tumler med i driften, ud til beboerne, og så skal vi også snakke nye tiltag og komme med bud på, hvordan tiden og økonomien kan fordeles”.

Teknisk chef Jesper Møller, der også er forholdsvis ny i Brabrand Boligforening, kom med et kort oplæg omkring opsætningen af ladestandere til el-biler i afdelingerne, når muligheden for at få strøm til bilen allerede om kort tid bliver en udfordring mange steder.
Efterfølgende blev de to oplæg diskuteret af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i blandede grupper rundt om bord­ene, hvor der kom mange spændende og gode erfaringer og forslag frem.

God kommunikation med driften blev diskuteret rundt om bordet.

Rollespil gav nye indsigter

I et andet lokale på kursuscentret sad den anden halvdel af deltagerne og hørte et oplæg omkring projekterne i afdelingerne ved projektledere Birgitte Dal og Marianne Stenberg. De rejste spørgsmålene: Hvordan opnår vi det bedste resultat, når vi renoverer? Hvordan ser renoveringens faser ud? Hvornår inddrages byggeudvalg, beboere og rådgivere, hvor har man indflydelse, og hvad kan man have indflydelse på?

Efterfølgende blev deltagerne udsat for et rollespil, hvor flere kom til at indtage roller, de normalt ikke bestrider. En skulle være projektleder, en anden skulle være boligforeningsdirektør og en tredje skulle prøve at være afdelingsformand for en dag i en afdeling, der står overfor en stor fiktiv renovering.

Opgaven lød på at sætte sig ind i den rolle, man var blevet tildelt, som direktør, projektleder eller måske nyvalgt bestyrelsesmedlem med en helt ny dagsorden i forhold til et stort renoveringsprojekt. Det var spændende at overvære debatterne rundt om bordet. Og det var tydeligt, at flere af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne syntes, det var sjovt at slippe tøjlerne og gå all in i at påtage sig en rolle, man normalt ikke ville være enig i. Opgaven blev ifølge de to projektledere løst med kryds og slange.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-02 Marts side 5
i sektionen Tema: Seminar

forsiden af magasinet 2022-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data