Afd. 6: Foreløbigt nej tak til elladestandere

Afdeling 6 – Holmstrup

Fredeligt beboermøde i Holmstrup

Henved et halvt hundrede beboere var mødt op til det ordinære beboermøde i Holmstrup. I forvejen var udsendt en fyldig skriftlig beretning. I den mundtlige beretning fremhævede Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, at store opgaver var sat i gang, men p.t. ligger stille.

Det gælder facadepartier, hvor en plan var klar, men de vinduespartier, der var valgt, kunne ikke længere fås, så man måtte starte forfra.
En tilstandsrapport om byggeriet var ikke pæn. Man er i gang med udskiftning af altaner, men det koster mange penge. Det samme gør anskaffelse af nye rør til vand og varme. Der arbejdes også med kloakker.

Samarbejdsaftalen om fælles drift med Thorsbjerg, Odingård og Bronzealdervænget skal føres ajour. Genbrugspladsen fungerer ikke for godt, og der bruges personaleresurser på at rydde op. Legepladser tages op.

Der skal opsættes nye vaskemaskiner i fællesvaskeriet, og lokalet skal renoveres. I den forbindelse lukkes vaskeriet i en uge. Afdelingsbestyrelsen havde fået et godt tilbud på nye maskiner med 15 års service.

Der etableres arealer med engblomster i de grønne områder.
Der er blevet ledt længe efter en mulig vandlækage. Håbet er, at forsikringen dækker.
Vedligeholdelsessynene var en kedelig sag. Beboere har fået foretaget ændringer efter reglerne, men dokumentationen er forsvundet og findes ikke digitalt. Omkring halvdelen af lejlighederne er blevet synet. Der er uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og synsteamet, og beboere er sure.

Debat

Efterfølgende efterlyste Niels Jensen nok en gang skriftlig dokumentation af syn. Man nåede frem til, at ansvaret for afrapportering ligger hos boligforeningen, og synsafdelingen ville blive bedt om at afrapportere til repræsentantskabet.

Troels gjorde opmærksom på misbruget af affaldsøer og spurgte, om der ikke blev sendt en regning ud til dem, som ikke smed deres affald i skakten. Edvin svarede, at ansatte ikke måtte rode i skidt og derved ikke kunne finde eventuelle navne på misbrugere, men der ville blive sendt en skrivelse ud med henstilling til, at affaldsøerne bruges korrekt.
Der blev også efterlyst bedre information om de forskellige udvalg, og der var en opfordring til mere brug af fælleslejligheden.

Derefter blev beretningen godkendt uden indsigelser. Det samme gjorde regnskabet for 2021. Her var et overskud på 64.000 kr., men det skyldtes hovedsageligt, at der var færre medarbejdere end normeret og færre aktiviteter som følge af covid-19. Til gengæld giver boligforeningens formueforvaltning ikke noget større afkast.

Forslag

Et forslag om ændring af ordensreglementet for genbrugspladsen, hvorefter de anvisninger, som var slået op, nøje skulle følges, blev godkendt uden indsigelser.
En tilføjelse til vedligeholdelsesreglementet om bemaling af eksisterende malede køkkenlåger blev ligeledes godkendt uden indsigelser. Det vedrører vel at mærke ikke råderetsting.

Elselskabet Aura havde tilbudt at sætte to elladestandere op for 443.000 kr. og derefter levere strøm. Hertil kunne opnås et tilskud på 25 %. Peter Iversen sagde:
”Grøn omstilling er en god ide, men ikke, at vi betaler elladestandere for Aura og forærer dem gratis.”
Derefter var der ingen støtte til forslaget.

Valg

Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat:

 • Anette Knigt, 51 stemmer
 • Helle Hansen 45 stemmer
 • Anette Ertmann 45 stemmer, nyvalgt
 • Zacke Mohamed 39 stemmer. 1.-suppl.
 • Helle Månsson 25 stemmer
 • Niels Jensen 17 stemmer

Uden modkandidat blev Jens Skriver genvalgt til Skræppebladets redaktion.

Fællesråd

Rudolph Bay redegjorde under eventuelt om arbejdet i Hasle Fællesråd. Her havde man ingen umiddelbar interesse for Jernaldervej.
Allerede kl. 22 kunne Edvin Juhl takke for et godt møde og takke aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, for god mødeledelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-03 Maj side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data