Veteraners erfaringer

Edvin Juhl og Lise Ledet.

Lise Ledet fra Thorsbjerg og Edvin Juhl fra Holmstrup fortæller om arbejdet på Holmstrup Mark

To veteraner fra afdelingsbestyrelserne på Holmstrup Mark er begge lige rundet de 70. Skræppebladet har spurgt om deres erfaringer.
Lise Ledet kom ind i afdelingsbestyrelsen på Thorsbjerg i 1990. Edvin Juhl kom ind i afdelingsbestyrelsen i Holmstrup i 1985. Begge har været ude i en periode for at sidde i foreningsbestyrelsen.

Lise forklarer: ”Presset var så stort, at man ikke kunne være begge steder. Folk er imponerede over indsatsen. Foreningsbestyrelsen kræver rigtig megen tid og arbejde. F.eks. fik vi samtlige referater fra bestyrelserne i hele foreningen, og der var mange møder.”

Kravene

Hvor megen tid har I brugt?
Edvin svarer: ”Jeg har tidligere brugt rigtig mange timer. Forbruget af tid er et spørgsmål om, hvor meget man involverer sig. Jeg prioriterer noget. Især da jeg delvist boede i Skagen og brugte flex- og fridage til møder.”

Forenings- og afdelingsbestyrelse

Hvad er forskellen på foreningsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen?
Edvin forklarer: ”Afdelingsbestyrelserne arbejder med konkrete ting, mens foreningsbestyrelsen forestår boligforeningens drift. Afdelingsbestyrelserne træffer stadig beslutninger, selv om det er decentralt. Afdelingen kan have interesse i at udforme de grønne områder og i at prioritere udgifterne. På grund af personalemangel blev meget drift ikke varetaget i Holmstrup i 2019 og 2020. Det gik ud over de grønne områder, men vi har truffet beslutning om nye beplantninger.”

Lise: ”Vi prioriterer alle det grønne. Det netop afholdte seminar i Grenå satte gang i noget. Hvis vi for eksempel anskaffer robotplæneklippere, går det ud over biodiversiteten.”
Edvin: ”Det er også et spørgsmål om, hvad man vil bruge huslejekroner til. El-ladestandere er oppe i tiden, men Holmstrups el-anlæg har slet ikke kapacitet til ladestandere.”

Resultaterne

Kan I gøre en forskel?
Edvin: ”Ja, men intet kommer af sig selv”.
Lise: ”Det samme.”
Har det været umagen værd?
Lise: ”Ja!”
Edvin: ”Jeg gør det ikke op i værdi. Jeg har ingen ambitioner om et eftermæle, men gør tingene af interesse. Man må gøre en indsats for at gøre en forskel og selv gøre arbejdet. Det sker ikke af sig selv. Sagerne er her og nu.”
Kunne noget have været gjort anderledes?
Edvin: ”Det havde været rart, hvis der kom flere til beboermøderne. Beboerdemokraterne snakker med de samme 20-30 procent af beboerne. Folk ved ikke, hvem der træffer beslutningerne. Mange bruger sociale medier, uden at det fører til noget.”

Hvad har været den bedste oplevelse?
Lise: ”Mange. Gode ture og snakke. Gode møder.”
Edvin: ”Øhhh. Det kan jeg ikke lige udpege.”

Hvad har været den værste oplevelse?
Lise: ”Gyselige møder”
Edvin: ”Jeg er for tiden ret skuffet over foreningsbestyrelsen. Beslutninger trækkes ned over hovedet på afdelingsbestyrelsen. Skuffende, at ændringer i afdelingens råderetskatalog blev foretaget, uden at afdelingsbestyrelsen blev orienteret. Der mangler kommunikation med foreningsbestyrelsen.”
Lise er enig. Edvin nævner også, at store ændringer er foretaget, uden at afdelingsbestyrelsen fik noget at vide. Synsafdelingen har for eksempel sat kostbart vinyl op til loftet i badeværelserne flere steder, selvom afdelingsbestyrelsen p.t. arbejder på at finde en løsning med gulvbelægninger i badeværelser.

Forskel på de to afdelinger

Er der forskel på Holmstrup og Thorsbjerg? Enighed om, at der er meget store forskelle. Holmstrup er meget større end Thorsbjerg, og det er meget forskellige byggerier.
Edvin supplerer: ”Der er lavet byggesjusk i Holmstrup. Tegningerne er ikke blevet fulgt, og vi har sloges om meget. Jeg tager mig en gang imellem til hovedet, når jeg oplever noget. Det tog for eksempel tre måneder at finde en lækagefejl i vandforsyningen. Rørene ligger ikke som angivet i tegningerne. Først nu skal fejlen udbedres.” (Og fejlen er alligevel ikke fundet, som vi troede den dag, oplyste Edvin senere.)

Lise: ”Der er færre problemer i Thorsbjerg, men affaldsproblemer har vi begge steder, og det bruger personalet megen tid på”.
I øvrigt har der været mange rotter i kloakken i Holmstrup, men ikke på Thorsbjerg.

Fremtiden

Hvad er fremtiden for afdelingerne? Hvordan ser her ud om 30 år?
Edvin: ”Holmstrup er nok blevet renoveret en gang til, men bliver ikke revet ned. Afdelingen har en passende størrelse.”
Lise: ”Thorsbjerg ændrer sig ikke radikalt. Den er ikke stor og uoverskuelig. Der kræves ikke så meget vedligehold. Her er kun trapper til første sal, så afdelingen er attraktiv for mange ældre. Det kan også være en bagdel. Det giver ikke noget drive. Lejlighederne er små, så folk med børn flytter.”

Derefter fulgte en snak om beboersammensætning
Edvin: ”Børnearrangementer i Holmstrup samler folk. Mange tager børn og børnebørn med. Der er også mange, som flytter tilbage til Holmstrup. Noget er lykkedes. Her er også mange klubber”
Hvordan får vi nogle unge med i arbejdet i boligforeningen?
Edvin: ”I 80’erne var det at bo alment en holdning. Nu er man lejer. Man tager en opgave ad hoc og er ikke interesseret i foreninger og bestyrelser. Man tager en opgave ad gangen og ikke noget løbende, der også kan være kedeligt. Trenden er: Vi giver lige et nøk her.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-03 Maj side 6-7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2022-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data