Nyt fra forenings­bestyrelsen
(maj ’22)

Det er vigtigt for os i foreningsbestyrelsen, at vores beboere ved, hvad vi arbejder på. Derfor vil vi i hvert nummer af Skræppebladet informere jer om, hvad vores fokusområder er

foreningsbestyrelsens møde d. 24. marts blev vi orienteret om mulighederne for at skaffe midler­tidige boliger til ukrainske flygtninge, hvis myndighederne ønsker dette. I de boliger i afdeling 4, Gellerupparken, der skal nedrives, er der ca. 100 tomme boliger, og i afd. 5, Toveshøj, er der ca. 70. Men muligheden for tidsbegrænset udlejning afhænger af, hvornår henholdsvis nedrivning og genhusning skal gennemføres.

Et andet fokus lige nu er ude­arealerne ved den renoverede blok B7 i Gellerupparken. De kan nemlig nu gøres færdige. Projektet skal i udbud, og det gennemgås sammen med afdelingens byggeudvalg inden sommerferien.

Højhuset i afdeling 3, Skovgårds­parken, har længe været under observation for byggetekniske pro­blemer. Cowi har foretaget en inspektion i marts, og vi afventer nu en rapport om betonkonstruktionerne. På den baggrund skal der udarbejdes en 5-års-plan for vedligeholdelsen, så bygningen kan holdes i forsvarlig stand, indtil der er fundet en langsigtet løsning.

Arbejdet med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Toveshøj går nu i gang. Der er afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, og der igangsættes en visionsfase her i foråret sammen med kommunen og afdelingsbestyrelsen.

Et andet fokusområde for foreningsbestyrelsen er drøftelsen af den beretning, som snart skal udsendes til repræsentantskabet, hvor der bl.a. vil blive redegjort for den strategi, som vi vil følge for at betrygge boligforeningens og afdelingernes økonomi i den periode, hvor vi skal gennemføre de store renoveringer i afd. 2, Søvangen, afd. 4, Gellerupparken, og afd. 5, Toveshøj. Herunder skal det sikres, at de betydelige huslejetab i Gellerupparken og Toveshøj fuldt ud dækkes af de kommende helhedsplaner.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-03 Maj side 15
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2022-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data